Reklamy
Aktualności

Doradztwo proinnowacyjne za darmo lub z dużym dofinansowaniem

Krajowy System Usług

Analiza potrzeb technologicznych, potencjał innowacyjny oraz pomoc w procesie poszukiwania i wdrażania nowych technologii – te usługi możesz otrzymać z dofinansowaniem nawet do 100% w ramach Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług.

Krajowa Sieć Innowacji KSU obejmuje 19 wyspecjalizowanych ośrodków z całej Polski świadczących usługi doradztwa proinnowacyjnego dla mikro-, małych i średnich firm. Ośrodki oferują usługi na podstawie umów podpisanych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Audyt innowacyjności dofinansowany jest do 100%. Doradztwo we wdrożeniu dofinansowane jest do 85%. Wystarczy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji KSU. Lista tych ośrodków dostępna jest na stronie ksu.parp.gov.pl. Wśród nich znajdują się m.in. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości czy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Krajowy System Usług (KSU) służy rozwojowi przedsiębiorczości poprzez zapewnienie usług na najwyższym poziomie w obszarach, w których mechanizmy rynkowe nie są jeszcze wystarczająco rozwinięte. Usługi KSU skierowane są do przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Reklamy