Reklamy
Aktualności Konkursy

Dotacje: 60 mln zł na prace nad zastosowaniem grafenu

Zakres potencjalnych zastosowań grafenu jest niezwykle szeroki i obejmuje m.in. elektronikę (np. ekrany dotykowe, mikrosystemy), aeronautykę i przemysł samochodowy (np. lekkie kompozyty węglowe), a także energetykę (np. baterie, ogniwa słoneczne) i medycynę (np. farmakologię, protetykę). Na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w obszarze związanym z wykorzystaniem grafenu, realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi, w 2012 r. przewidziano budżet wynoszący ok. 60 mln złotych.

Program skierowany jest do konsorcjów naukowych (z koniecznym udziałem przedsiębiorstw) oraz centrów naukowo-przemysłowych. Projekty kwalifikujące się do programu obejmują badania naukowe i/lub prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej (Faza A) oraz czynności, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia produktów na bazie grafenu (Faza B). Poziom dofinansowania na Fazę A może wynieść do 80% w przypadku przedsiębiorstw i do 100% dla jednostek naukowych, zaś na Fazę B – do 90%. Maksymalne dofinansowanie na projekt może wynieść 5 mln PLN.

Kryteria, które muszą spełnić firmy, aby zakwalifikować się do projektu, to wysoki stopień innowacyjności proponowanych rozwiązań, wykazanie rzeczywistego zapotrzebowania rynkowego na proponowane rozwiązanie, możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce lub ich innego praktycznego wykorzystania oraz wysoka efektywność ekonomiczna projektu.

Źródło: Deloitte

Reklamy