Aktualności

Duże wzrosty na giełdowym debiucie Private Equity Managers S.A

Na otwarciu debiutanckiej sesji kurs akcji Private Equity Managers S.A. (“PEManagers”, “Spółka”) wzrósł o 12,34% do 124,7 zł. PEManagers jest pierwszą spółką notowaną na głównym rynku GPW zarządzającą aktywami alternatywnymi typu private equity i czwartym debiutem na tym rynku w bieżącym roku. Oferta publiczna przeprowadzona w marcu br. obejmowała wyłącznie sprzedaż istniejących akcji PEManagers. Akcjonariusz Spółki sprzedał wszystkie oferowane akcje po maksymalnej cenie wynoszącej 111 zł.

Dzisiejsze pierwsze notowanie akcji Spółki rozpoczęło się od dużego wzrostu. Na otwarciu kurs akcji wynosił 124,7 zł, czyli o 12,34% wyżej niż cena sprzedaży akcji w ofercie publicznej. Po południu akcje PEManagers rosły o ponad 16%.

Oferta publiczna akcji Spółki zakładała sprzedaż do 411 863 akcji stanowiących 12,35 proc. udziału w jej kapitale zakładowym. Sprzedającym akcje był subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w MCI.PrivateVentures FIZ. W ramach oferty sprzedano wszystkie oferowane akcje, a popyt na nie zgłaszany przez inwestorów w czasie zapisów kilkukrotnie przekroczył wielkość oferty. W trakcie subskrypcji w transzy otwartej oraz transzy dużych inwestorów indywidualnych złożono zapisy na 460 953 akcje, co przełożyło się na stopę redukcji na poziomie 90,23 proc. Inwestorzy instytucjonalni nabyli łącznie 305 473 akcji. Oferującym akcje był Noble Securities S.A.

Ostatecznie inwestorom indywidualnym przydzielono 45 045 akcji (10,9 proc. wszystkich oferowanych akcji), dużym inwestorom indywidualnym 61 345 akcji (14,9 proc.) a instytucjom finansowym 305 473 akcji Spółki (74,2 proc.). W ramach przeprowadzonej oferty akcje sprzedawane trafiły do 1 769 inwestorów, w tym 1 713 inwestorów indywidualnych. Cena sprzedaży wyniosła 111 zł, co implikuje wartość całej oferty publicznej na poziomie 45,7 mln zł. W ciągu ostatnich dwóch lat na głównym rynku GPW tylko w przypadku czterech spółek zanotowano uplasowanie oferty po cenie maksymalnej akcji.

Komentarze

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com