Reklamy
Aktualności JEREMIE

Dwie kolejne Umowy Operacyjne w Województwie Mazowieckim

W dniu 25 czerwca 2013 r. Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego podpisał dwie kolejne Umowy Operacyjne I Stopnia związane z wdrażaniem inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Mazowieckiego.

Umowy zostały zawarte w ramach konkursu 3.1/2013/FPJWM na Produkt Poręczenie Portfelowe z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (ul. Gombrowicza 19) na kwotę 10 mln zł oraz FM Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Solec 38)  na kwotę 20 mln zł.

W ramach podpisanych Umów Pośrednicy Finansowi udzielą przedsiębiorcom działającym na terenie województwa mazowieckiego wsparcia ze środków unijnej inicjatywy JEREMIE w postaci poręczeń zabezpieczających kredyty/pożyczki udzielane przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz FM Bank S.A. dla mikro, małych i średnich firm działających na terenie województwa mazowieckiego.

Dzięki podpisanym Umowom, Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego przekazał już 39 mln zł, celem zwiększenia dostępności kapitału dla mazowieckich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Reklamy