Reklamy
Aktualności

E-commerce: 3/4 sklepów grożą kary za brak informacji

Serwis KlauzuleNiedozwolone.pl zbadał regulaminy 1200 e-sklepów. Najczęstsze braki to np. brak określenia wymogów technicznych dokonania zakupu – odpowiedniej przeglądarki internetowej, postępowania reklamacyjnego i zmiany zamówienia.

Najczęstsze błędy w regulaminach e-sklepów to:

– brak określenia wymagań technicznych, które warunkują korzystanie z danego sklepu internetowego. Klient musi być poinformowany za pomocą jakiej choćby przeglądarki internetowej jest w stanie dokonać prawidłowego zakupu;

– brak określenia trybu postępowania reklamacyjnego. Taki tryb przyda się np. w sytuacji błędnego wyliczania wartości zamówienia lub kosztów wysyłki przez system danego sklepu internetowego;

– brak informacji na temat sposobu modyfikacji i korekty już złożonego zamówienia w przypadku dostrzeżenia przez klienta błędu.

Reklamy