Reklamy
Aktualności Konkursy

Eco-innovation: prawie 35 mln € na ekologiczne projekty

Technologie przyjazne środowisku mają szansę na 50% dofinansowania bezpośrednio z kiesy UE. Budżet nie jest imponujący, ale ekoprzedsiębiorcy powinni spróbować. Nabór do 6 września.

Projekty zgłaszane do dofinansowania w ramach inicjatywy nie mogą mieć charakteru badawczego. Szansę na uzyskanie dofinansowania mają projekty z obszaru: recykling, ekologiczne produkty budowlane, sektor żywności i napojów, woda i przedsiębiorstwa ekologiczne. Musi to być tzw. pierwsze wdrożenie bądź „powielenie rynkowego technik, procesów, produktów i usług, których wprowadzenie na rynek, z uwagi na istniejące ryzyko, wymaga dodatkowego wsparcia”. Dodatkowe warunki to upowszechnianie technologii proekologicznych oraz ekoinnowacyjnych przedsięwzięć przedsiębiorstw i wprowadzenie nowego lub zintegrowanego podejścia do innowacji ekologicznych.

Szczegóły na http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm.

Reklamy