Reklamy
Aktualności

eduSQUARE: będzie uczyć nauczycieli o e-learningu

Platforma eduSQUARE została wybrana do kształcenia nauczycieli w zakresie wykorzystania e-learningu w dydaktyce, w ramach projektu realizowanego przez Politechnikę Warszawską oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych.

Platforma będzie narzędziem, które obsłuży realizację projektu „Czas e-Nauczycieli: nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce”, organizowanego wspólnie przez Ośrodek Kształcenia Na Odległość Politechniki Warszawskiej (OKNO) oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych. Projekt rozpoczął się w połowie września bieżącego roku i potrwa dwa lata.

Grupą docelową projektu są nauczyciele szkół średnich z województwa mazowieckiego, głównie z ośrodków wiejskich. W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy (metodą blended learning) z zakresu technik kształcenia na odległość oraz różnych technologii IT stosowanych w dydaktyce. Łącznie, przeprowadzonych zostanie 11 różnych kursów, z których w każdym uczestniczyło będzie od 12 do 36 osób. Część kursów będzie uruchamianych 2- lub 3-krotnie.

Podczas całego okresu trwania kursów, nauczyciele-kursanci będą mieli dostęp do różnego rodzaju materiałów szkoleniowych. Umożliwiony im będzie także stały kontakt z wykładowcami, zarówno w formie osobistych spotkań na Politechnice, jak i kontaktu zdalnego z wykorzystaniem Wirtualnej Klasy eduSQUARE. „Zaliczenie” będzie odbywało się głównie na podstawie projektów wykonywanych samodzielnie przez uczestników.

Reklamy