Reklamy
Aktualności

Elemental Holding: wyniki za III kwartał 2015

Elemental Holding – europejski lider w recyklingu metali nieżelaznych – po trzech kwartałach 2015 roku wypracował skonsolidowaneprzychody ze sprzedaży na poziomie 695,13 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 25% rok do roku. EBIDTA na koniec III kwartału wyniosła 46,39 mln zł, czyli blisko 42% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka po 9 miesiącach 2015 roku osiągnęła narastający zysk netto w wysokości 36,34 mln zł, czyli o blisko 39,5% więcej niż w roku ubiegłym.

W III kwartale 2015 roku Elemental Holding osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 207,93 mln zł. Zysk netto za III kwartał wyniósł 13,66 mln zł.

„Dobre wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale 2015 roku są odzwierciedleniem konsekwentnie umacnianej pozycji Elemental Holding zarówno na rodzimym rynku, jak i za granicą. Nasze działania doceniane są również przez uczestników rynku kapitałowego – z emisji akcji serii P pozyskaliśmy 54 mln złotych na dalszą realizacjęstrategii. Istotnym elementem zwiększającym prowadzony przez nas biznes jest rozwój przez akwizycję – w całym 2015 roku Grupa Elemental dokonała kilku takich procesów. W październiku br. sfinalizowaliśmy przejęcie spółki PGM Group, co jest ważnym elementem budowania kompetencji w zaawansowanych technologicznie gałęziach rynku oraz strategii prowadzącej do uzyskania pozycji lidera w regionie – zarówno w segmencie układów drukowanych, jak i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Za sprawą włączenia PGM Group w strukturę Grupy rozszerzamy skalę prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania zużytych katalizatorów. Warto zaznaczyć, że nadal posiadamy zdolności do akwizycji kolejnych podmiotów, odpowiadających charakterowi Elemental Holding” – mówi Jarosław Michalik, wiceprezes zarządu Elemental Holding SA.
W 2015 roku Elemental Holding poinformował o przejęciu dwóch spółek, umacniając tym samym kompetencje w obszarze recyklingu i poszerzając zakres działania w Europie i na świecie:

Polskiej firmy PGM Group wiodącego podmiotu w branży recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych w Polsce

Tureckiej spółki Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti., działającej w sektorze metali szlachetnych nie tylko w Turcji, ale także w Europie, szczególnie w Niemczech, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji i krajach sąsiadujących (marzec 2015).

W lipcu 2015 roku Elemental Holding podpisał z większościowym wspólnikiem Gorenje Surovina umowę nabycia udziałów stanowiących 69,32% kapitału spółki.
Obecnie trwają działania, których celem jest spełnienie kolejnych warunków zawieszających umowę. Będzie to jak dotychczas największa w historii transakcja zakupu słoweńskiej spółki przez polski kapitał. Surovina prowadzi działalność na obszarze Słowenii, Chorwacji, Serbii i Bośni i jest jednym z wiodących podmiotów na tych rynkach.

We wrześniu 2015 roku Elemental Holding przydzielił maksymalną liczbę 12 mln akcji serii P w ramach subskrypcji prywatnej. Cena za akcję wyniosła 4,5 zł, a spółka pozyskał 54 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację strategii oraz rozwój Grupy – oparty z jednej strony na powiększeniu możliwości technologicznych parku maszynowego spółek zarówno pod względem ilości przetwarzania, jak i jakości procesu recyklingu, a z drugiej – na zachowaniu zdolności akwizycyjnych kolejnych podmiotów będących w obszarze zainteresowania Elemental Holding.

Plan inwestycyjny będzie rozłożony na trzy lata i realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap, zaplanowany na półtora roku, będzie kosztował ok. 10 mln euro. Zakłada on budowę linii do przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych oraz drukowanych. Koszt drugiego etapu, który ma się zakończyć w 2018 roku, wyniesie ok. 20 mln euro. Polega on na zachowaniu zdolności akwizycyjnych Grupy.

W ramach realizacji strategii rozwoju Elemental Holding podpisał we wrześniu 2015 porozumienie o współpracy z japońską firmą Toyotsu Recycle Corporation przewidujące wymianę know–how oraz współpracę w zakresie recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych (Spent Automotive Catalysts). Porozumienie zawarte na okres dwóch lat zakłada podpisanie umowy o współpracy, co umożliwi spółce dalszy rozwój, zwiększenie możliwości technologicznych oraz budowę kompetencji w zaawansowanych technologiach odzysku, pozwalających na uzyskiwanie wysokich marż.

Elemental Holding to lider w Polsce i jeden z wiodących graczy w Europie w zakresie recyklingu i e-recyklingu. Łączny wolumen pozyskanych przez spółki Elemental Holding SA metali nieżelaznych i odpadów elektronicznych w 2014 roku przekroczył 120.000 ton – daje to grupie pozycje lidera w tym segmencie na rynku krajowym, będąc również liczącym się podmiotem na rynkach CEE.

Elemental Holding SA

Źródło: Inwestycje.pl S.A.

Reklamy