Reklamy
Aktualności Narzędzia

Emerytury on-line od 2016 roku w wybranych krajach UE

Holandia, Niemcy i Belgia przygotowują się do pilotażowego uruchomienia serwisu on-line, który pozwoli na śledzenie i kontrolę uprawnień emerytalnych nabytych za granicą. W perspektywie 15 lat podobny system ma zostać wprowadzony przez pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polskę.

W 2013 roku 7 milionów mieszkańców Unii Europejskiej mieszkało ipracowało w innych krajach członkowskich. W samej Holandii, w minionym roku zatrudnionych zostało około 80 tysięcy pracowników pochodzących z pozostałych krajów Unii.

Rosnąca liczba pracowników mobilnych stwarza potrzebę wdrożenia transgranicznej europejskiej usługiśledzenia świadczeń emerytalnych, która umożliwi monitorowanie uprawnień emerytalnych zarówno przez osoby prywatne, jak i podmioty wypłacające świadczenia. Realizacji zadania służyć ma unijny projekt Track and Trace Your Pension (TTYPE). W jego wdrożeniu pomóc ma pilotażowy serwis on-line, który już od 2016 roku zacznie działać w trzech krajach UE.

– Dzięki nowemu systemowi wszyscy pracownicy mobilni w Holandii, Niemczech i Belgii będą mogli szybko i dokładnie zweryfikować zmiany w zakresie swoich uprawnień emerytalnych. System umożliwi równieżsprawdzenie i odpowiednie skorygowanie ewentualnych błędów w wyliczeniu wysokości emerytury – twierdzi Anouk Bollen, profesor wydziału prawa Uniwersytetu w Maastricht, dyrektor powołanego z inicjatywy uczelni instytutu ITEM, współpracującego przy opracowywaniu założeń systemu.

Realizacja projektu pilotażowego rozpocznie się w 2016 roku i może potrwać co najmniej pięć lat. W tym czasie obywatele Holandii, Niemiec i Belgii uzyskają pełny dostęp do danych dotyczących wysokości emerytury naliczonej podczas pracy wykonywanej na terenie tych krajów oraz do usług doradczych związanych z transgranicznymi uprawnieniami emerytalnymi. W kolejnym etapie planowane jest wdrożenie systemu w pozostałych państwach członkowskich.

Zdaniem autorów projektu, poważnym wyzwaniem dla całego przedsięwzięcia jest współpraca pomiędzy takimi instytucjami, jak zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne oraz firmy ubezpieczeniowe z poszczególnych krajów członkowskich.

Maastricht University

Reklamy