Aktualności

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2016

Sprzedaż w drugim kwartale spadła o 11% rdr. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursówwalutowych spadła o 7% rdr. Sprzedaż w obszarze Mobile Broadband kontynuuje spadek, głównie na rynkach o słabym otoczeniu makroekonomicznym.

Sprzedaż zwiększyła się w Azji Południowo Wschodniej i Oceanii. Sprzedaż w obszarze 4G w Chinach i obszarze Networks w Ameryce Północnej utrzymała dotychczasowy poziom.

Spodziewana jest zmiana obecnych trendów sprzedaży w drugiej połowie 2016 roku.

Marża brutto zmalała do 32,3% (33,2%) rdr. głównie dzięki wyższemu udziałowi projektów zapewniającychzasięg komórkowy w poszczególnych częściach Azji oraz niższej sprzedaży oprogramowania dla sieci szkieletowych i IP.

Wskaźnik rentowności sprzedaży spadł do 5,1% (5,9%) rdr.

Rozpoczęte zostały kolejne działania zmierzające do redukcji kosztów, ukierunkowane na osiągnięcieoszczędności rzędu 53 mld SEK w drugiej połowie 2017 roku.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły -0,7 mld SEK (3,1). Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w ciągu sześciu miesięcy 2016 roku wyniosły -3,1 mld SEK (-2,8).

Ericsson

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com