Reklamy
Aktualności

ETS: prewencyjna cenzura niezgodna z prawami Unii

ETS odpowiedział na pytanie belgijskiego sądu. Trafiła tam sprawa SABAM (belgijski ZAIKS) przeciw serwisowi społecznościowemu Netlog. Jego użytkownicy udostępniają swoją muzykę, filmy czy inne utwory innym. SABAM żądał prewencyjnego kontrolowania, czy pliki nie naruszają praw autorskich.

Trybunał uznał, że wymagania stanowiłyby „poważne naruszenie swobody prowadzenia biznesu przez Netlog, gdyż zobowiązywałyby firmę do zainstalowania na własny koszt skomplikowanego, kosztownego i stale funkcjonującego systemu komputerowego”. Naruszałyby także wiele unijnych przepisów z Kartą Praw Podstawowych na czele.

Wyrok oznacza, że podobnych spraw nie powinni się bać polscy operatorzy – właściciele stron, blogów, serwisów społecznościowych.

Reklamy