Reklamy
Aktualności Artykuł sponsorowany

Fakty i mity na temat faktoringu

Dużo kosztuje, ma skomplikowane działanie i mogą z niego korzystać wyłącznie duże przedsiębiorstwa – faktoring jest w Polsce dostępny już od ponad 20 lat, ale nadal przypisuje mu się wiele nieprawdziwych cech. Jak zatem wygląda prawdziwe oblicze usług faktoringowych?

Faktoring stanowi jeden ze sposobów finansowania działalności przedsiębiorstwa, który polega na natychmiastowym opłacaniu wystawionych faktur przez faktora, a więc bank lub wyspecjalizowaną firmę faktoringową. Dzięki takiemu rozwiązaniu, faktorant, czyli podmiot korzystający z faktoringu, nie czeka na przelew od kontrahenta, lecz od razu otrzymuje środki za zrealizowaną usługę lub sprzedany towar. Niestety, u części przedsiębiorców już w tym miejscu kończy się znajomość faktów na temat faktoringu. Rozprawmy się więc z kilkoma mitami, które krążą wokół usług faktoringowych.

Faktoring to rodzaj kredytu

Faktoring nie zalicza się do produktów kredytowych, lecz stanowi dla nich alternatywę. W przeciwieństwie do kredytu, każdorazowo jest powiązany z konkretną należnością i finansuje klienta, który już sprzedał towar lub usługę, ale jeszcze czeka na otrzymanie zapłaty. Różnica polega również na tym, że instytucje faktoringowe nie korzystają z bankowego modelu sprawdzania zdolności kredytowej i nie wymagają ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń. Ponadto, mogą oferować usługi dodatkowe, takie jak zarządzanie portfelem wierzytelności, rozliczanie należności czy raportowanie płatności od kontrahentów.

Faktoring jest dostępny tylko dla dużych firm

W przeszłości faktorzy chcieli współpracować głównie z większymi firmami, ale obecnie wielu z nich jest otwartych również na małe podmioty, a nawet firmy jednoosobowe i freelancerów, realizujących projekty na zlecenie. Co więcej, z usług faktoringowych często mogą korzystać także podmioty o relatywnie krótkim stażu rynkowym – zwykle wymagane jest prowadzenie działalności od minimum 6 lub 12 miesięcy.

Faktoring ma skomplikowaną konstrukcję 

Faktoring jest usługą występującą w kilku, jeśli nie kilkunastu wariantach, różniących się funkcjonalnością i stopniem skomplikowania. Większość z nich ma przejrzyste zasady działania, które można łatwo przyswoić i ocenić pod kątem przydatności dla prowadzonej działalności. O tym, że faktoring może być naprawdę prostym produktem, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, niech świadczy oferta firmy Faktoria (szczegóły propozycji na: https://faktoria.pl/). W jej wypadku, by uzyskać pieniądze za fakturę wystarczy:

  1. Wypełnić i złożyć wniosek online; potrzebne są do tego dane firmy, dowód osobisty i wyciąg z rachunku firmowego za ostatnie 6 miesięcy.
  2. Wprowadzić dane z faktury, która ma zostać sfinansowana.
  3. Potwierdzić tożsamość wykonując przelew weryfikacyjny.

Jeśli faktura zostanie zaakceptowana, nawet w ciągu 30 minut Faktoria przeleje środki na konto przedsiębiorcy. Jak widać, procedury są tutaj znacznie prostsze i szybsze, niż w przypadku na przykład ubiegania się o kredyt bankowy.

Usługi faktoringowe są kosztowne

Faktoring, od strony kosztowej, może prezentować się mniej lub bardziej atrakcyjnie od kredytu – w rzeczywistości zawsze jest to kwestią indywidualną. Generalnie jednak stanowi jedno z najtańszych źródeł finansowania działalności. Co ważne, może być przy tym rozwiązaniem bardzo przejrzystym pod względem kosztowym: przykładowo, wspomniana oferta Faktorii przewiduje tylko jedną opłatę, zależną od sumy i terminu zapłaty należności.

Artykuł sponsorowany

Reklamy