Reklamy
Aktualności

Fiskus: jak długo trzymać dokumenty?

I to najlepiej wszystkie. Fiskus może wziąć pod lupę każde większe zakupy – auto, dom, dobra luksusowe. Jeśli zbierałeś na nie przez całe życie, pracowicie odkładając grosz do grosza – musisz to udowodnić. Jeśli wykorzystałeś w tym celu rezerwy nawet sprzed kilkunastu lat – fiskus poprosi o udowodnienie skąd wzięły się te pieniądze.

To szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy obracają większymi sumami, którym od czasu do czasu trafi się duża, dobra transakcja.

Teoretycznie dokumenty dla rozliczeń z fiskusem trzeba przechowywać do czasu przedawnienia. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 5 latach od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Ale jeśli fiskus dojdzie do wniosku, że poziom przychodów nie ma odzwierciedlenia w stanie posiadania, ciężar udowodnienia niewinności spada na podatnika.
W praktyce trzeba co najmniej uprawdopodobnić pochodzenie swoich pieniędzy. Najlepiej jednak trzymać wszystkie dokumenty w swoim archiwum.

Reklamy