Reklamy
Aktualności

Fundusz crowdfundingu udziałowego BlazeFund wejdzie na NewConnect.

BlazeFund zamierza – poprzez dwie emisje akcji – pozyskać 1,8 mln USD oraz wejść do obrotu publicznego w Polsce. Pierwsza z emisji jest przeprowadzana w USA i kierowana do lokalnych inwestorów. Druga, o takiej samej cenie emisyjnej, skierowana została dla inwestorów spoza USA.

Spółka korzysta z licencji na wyłączne użytkowanie unikalnego systemu do zarządzania procesami, zgłoszonego do urzędu patentowego w USA. Technologia została już wdrożona i jest dostępna pod adresem www.blazefund.com.

BlazeFund aktualnie rozwija swoje struktury na terenie USA (ze względu na wielkość i dojrzałość tego rynku), a także w Czechach i Polsce.

BlazeFund koncentruje się przede wszystkim na projektach inwestycyjnych z obszaru nowych technologii o wartości od $100.000, ale profil inwestycyjny obejmuje także usługi biznesowe, gadżety technologiczne peryferyjne do urządzeń mobilnych, projekty internetowe, software.

Reklamy