Aktualności

Fundusz JCI Venture zainwestował 11,6 mln zł

Pod koniec marca br. JCI Venture Sp. z o.o. wypełnił portfel inwestycyjny powołując łącznie 16 spółek typu start-up i obejmując w nich udziały za 11,6 mln zł.

W ciągu 5 lat działalności pracownicy funduszu JCI Venture przeanalizowali prawie 400 zgłoszeń projektów inwestycyjnych, spośród których 16 trafiło o jego portfela. Pomysłodawcami, którzy otrzymali wsparcie, byli naukowcy na wszelkich szczeblach kariery akademickiej – od studenta do profesora – a także osoby wywodzące się z przemysłu farmaceutycznego.

Około 20% środków zostało zaangażowanych w najbardziej ambitne, ale i ryzykowne, przedsięwzięcia związane z biofarmacją i potencjalnie przełomowymi lekami. Podobną kwotę przeznaczono na spółki działające w obszarze bioinżynierii.

Pozostała część portfela to start-upy komercjalizujące rozwiązania z obszaru chemii, nanotechnologii czy usprawniające procesy badań klinicznych.

– Mam przekonanie, że zbudowaliśmy zdywersyfikowany portfel pełen obiecujących przedsięwzięć w obszarze life science. Komercjalizacja tego typu projektów trwa co prawda dłużej niż w przedsięwzięciach internetowych czy e-commerce, ale z racji naszej specjalizacji i ograniczonej konkurencji mogliśmy wybierać spośród najlepszych pomysłów i zespołów dostępnych na rynku – mówi Paweł Błachno, Prezes Zarządu JCI Venture Sp. z o.o.

W skład portfela inwestycyjnego JCI Venture Sp. z o.o. wchodzą m.in.

  • EGZOTECH – opracowująca roboty i egzoszkielety wykorzystywane w rehabilitacji, spółka wielokrotnie nagradzana na arenie krajowej i międzynarodowej,
  • F1 Pharma – na bazie kilkuosobowego zespołu założycielskiego realizuje procesy badawczo-rozwojowe dla dużych klientów farmaceutycznych z kraju i zagranicy,
  • PRODROMUS – rozwijająca projekt robota umożliwiającego naukę chodu przez niepełnosprawne dzieci, której pomysłodawca zdobył m.in. tytuł Zwykłego Bohatera,
  • REMASTERS oraz SIMAB współpracujące w celu opracowania przełomowej technologii poprawiającej właściwości nowoczesnych leków biologicznych poprzez zmianę ich profilu glikozylacji.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com