Reklamy
Aktualności Fundusze

Fundusz Mikro: nowy właściciel, nowe pożyczki

Od lutego 1995 roku, kiedy wypłacono pierwszy kredyt z Funduszu Mikro, do 2010 roku, gdy zdecydowano o zawieszeniu działalności pożyczkowej, ponad 57 tysięcy przedsiębiorców otrzymało ponad 130,5 tysiąca kredytów. Łączna wypłacona im kwota przekroczyła 1 miliard złotych. Pożyczki z Funduszu Mikro dostępne były dla małych firm, które z różnych powodów miały utrudniony dostęp do kredytów bankowych. Dzisiaj segment mikroprzedsiębiorstw wciąż boryka się z trudnościami przy pozyskiwaniu pożyczek.

Centralne biuro powstaje w Warszawie, a już na przyszły rok planowane jest otwarcie dodatkowych 6 centrów sprzedażowych w największych miastach w Polsce. Projekt wymaga więc dodatkowych środków, które właścicielka Funduszu Mikro skutecznie pozyskuje od partnerów.

Więcej na stronach Funduszu Mikro.

Reklamy