Reklamy
Aktualności Fundusze Inwestycje

Fundusz Nomad: w końcu VC dla średnich spółek

Nomad (VC o kapitalizacji 40 mln zł) pozyskał z Krajowego Funduszu Kapitałowego 20 mln zł oraz dodatkowo 2 mln zł na pokrycie części kosztów zarządzania w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Fundusz powołano na 10 lat, cykl inwestycyjny wynosi 3-5 lat, wielkość inwestycji to ok. 3 mln zł (max. 6 mln zł). Nomad planuje ok. 10 inwestycji.

Przedmiotem zainteresowania Funduszu są spółki o kapitalizacji do kilkudziesięciu milionów złotych, które posiadają duży potencjał wzrostu, zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych i reprezentują wszystkie akceptowane przez KFK branże.

Nomad będzie zarządzany przez jego założyciela Andrzeja Niżnika wraz z partnerami: Bogusławą Cimoszko-Skowrońską i Włodzimierzem Laskowskim.

Struktura własnościowa Funduszu opiera się na modelu, w którym zespół tworzący i zarządzający inwestuje własny kapitał. Udziałowcami Funduszu są: Zespół Zarządzający (50%) oraz, w imieniu rządu szwajcarskiego, KFK (50%).

Elementem strategii Funduszu jest przygotowanie emisji akcji lub obligacji spółek portfelowych na wysokim, profesjonalnym poziomie merytorycznym, a także na atrakcyjnych warunkach inwestycyjnych – po to, aby zainteresować nią inwestorów instytucjonalnych (fundusze OFE, TFI i FIZ, asset menadżerów funduszy Private Equity i innych) jak również renomowanych inwestorów indywidualnych i branżowych.

Reklamy