Reklamy
Aktualności Fundusze

Fundusze: nawet 2 mln od PARP

Dotacje w formie zaliczek i refundacji kosztów są udzielane przez PARP, w ramach PO Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Czasu jest niewiele – do 28 października. Do podziału jest suma ponad 191 mln złotych. Program jest skierowany do firm działających, nie startupów.

W ramach działania 8.2 PO IG mogą być wspierane projekty, które polegają na wdrażaniu elektronicznego biznesu typu B2B, maksymalnie przez 2 lata. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje.

Celem przedsięwzięcia powinno być umożliwienie automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących firm.

Reklamy