Reklamy
Aktualności

Galposter wygrał przetarg na rebranding placówek BZ WBK

Galposter – spółka z Grupy Outsourcing Experts, specjalizująca się
w obsłudze procesów identyfikacyjnych i rebrandingowych – zrealizuje projekt oznakowania zewnętrznego 150 placówek Banku Zachodniego WBK.

Rebranding placówek BZ WBK jest efektem niedawnej fuzji, w wyniku której instytucja ta połączyła się z Kredyt Bankiem. Galposter został wybrany w drodze przetargu, jako jeden
z dwóch wykonawców projektu. Firma z Grupy OEX oznakuje 150 placówek dotychczas działających pod marką Kredyt Banku w województwach: kujawsko–pomorskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.

W ramach umowy Galposter wykona kompleksową usługę rebrandingu zewnętrznego. Do realizacji projektu spółka wykorzysta swoją terenową sieć zespołów instalacyjnych, dzięki czemu możliwy będzie montaż oznakowania w kilku lokalizacjach jednocześnie. Na fasadach  placówek bankowych zainstalowane zostaną kasetony i semafory (reklamy prostopadłe do elewacji budynku), zgodne z systemem identyfikacji wizualnej BZ WBK. Dla lokalizacji,
w których ze względów technicznych nie będzie możliwy montaż takich elementów, zostaną zaprojektowane indywidualnie elementy oznakowania (przykład: litery blokowe zamiast kasetonu).

Konsolidacje na rynku finansowym są jednym z czynników wpływających na wysoką dynamikę wzrostu rynku usług rebrandingowych. W ostatnim czasie barwy zmienił m.in. Polbank, który połączył się z Raiffeisen Bankiem. Niedługo detaliczną część Banku DnB NORD Polska S.A. ma przejąć Getin Noble Bank S.A., co również pociągnie za sobą konieczność wymiany oznakowania tej sieci.

Proces rebrandingu jest ściśle powiązany z konsolidacją rynku i zachodzącymi w firmach zmianami właścicielskimi. Klienci często decydują się na zmiany identyfikacji wizualnych
w momencie akwizycji czy fuzji. Dzięki posługiwaniu się jedną marką przedsiębiorstwa mogą dużo łatwiej budować synergię wizerunkową, sprzedażową oraz kosztową – mówi Michał Zoll, prezes zarządu Galposter (na zdjęciu).

Reklamy