Reklamy
Aktualności

GreenEvo: akcelerator polskiej ekologii

Z pomocy akceleratora GreenEvo korzysta już 30 firm – laureatów dwóch poprzednich edycji konkursu GreenEvo. Firmy skorzystają z bezpłatnych szkoleń, obejmujących tematykę transferu technologii, strategicznych rynków zagranicznych oraz rynku krajowego czy zasad promocji. Szkolenia mają im pomóc odnieść światowy sukces.

W czerwcu nastąpi selekcja i wybór laureatów konkursu. Technologie będą promowane za granicą na targach i wystawach oraz poprzez sieć polskich ambasad i przedstawicielstw handlowych. Firmy otrzymają również indywidualne wsparcie doradcze i merytoryczne ze strony ekspertów projektu GreenEvo.
Więcej info na greenevo.gov.pl

Reklamy