Reklamy
Aktualności

Grudniowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Zgodnie z zapowiedziami, po promocji w listopadzie, oprocentowanie obligacji 2-letnich i 3-letnich powróciło do poziomu z października, czyli 2,00% i 2,10%.

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w grudniu br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio:

2,10% dla 3-latek, 2,30% dla 4-latek oraz 2,50% dla 10-latek. W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym także mnożnik i marże zostały utrzymane na tym samym poziomie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznejstopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze i mnożnik w wysokości 1,00. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Jeszcze tylko przez tydzień będzie trwała sprzedaż specjalnych obligacji oszczędnościowych, czyli Listopadowej 11. Obligacje te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – wartość ich sprzedaż wynosi już ponad 600 mln zł. Podobnie, jak w ostatnich miesiącach na wysokim poziomie utrzymuje się również sprzedaż pozostałych obligacji, z których obligacje 2-letnie i 3-letnie mają promocyjnie podwyższone oprocentowanie do 2,10 % i 2,20%. Już obecnie zrealizowany poziom sprzedaży obligacji oszczędnościowych oznacza, że listopadowy wynik będzie najwyższy od dwóch lat.

W grudniu wracamy do standardowej oferty czterech rodzajów obligacji oszczędnościowych. Zgodnie z zapowiedziami, do poziomu z października, wraca też oprocentowanie obligacji dwuletnich i trzyletnich. W przypadku obligacji dwuletnich wyniesie ono 2,00%. Oferta naszych obligacji pozostanie jednak preferencyjna w stosunku do rynku hurtowego, na którym obligacje dwuletnie handlowane są z rentownością zbliżoną do 1,6%. – komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Od 25 listopada br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Od 1 grudnia br. do 31 grudnia br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych na następujących warunkach:

Rodzaj obligacji Skarbu Państwa Szczegóły oferty

tab2

Ministerstwo Finansów

Reklamy