Aktualności

Grupa DTP 30 proc. wzrost zysku netto

Grupa DTP wypracowała w III kw. 2015 roku 17,43 mln zł skonsolidowanych przychodów, 8,78 mln zysku operacyjnego oraz 8,17 mln zł zysku netto.  To kolejny rekordowy kwartał pod względem osiągniętych wyników z działalności podstawowej oczyszczonej z wpływów wydarzeń jednorazowych.

W porównaniu z III kw. 2014 DTP odnotowało 40 proc. (r/r) wzrost przychodów, 21 proc. wzrost zysku operacyjnego oraz 30 proc. wzrost wyniku netto.  – To najlepszy kwartał w historii Grupy. Po raz pierwszy zysk netto przekroczył 8 mln zł. Ten fantastyczny wynik to efekt konsekwentnej realizacji strategii. Z kwartału na kwartał udaje nam się zwiększać skalę działalności, poprawiaćefektywność, dbając równocześnie o koszty – wymienia Michał Handzlik, prezes DTP S.A.

O wzroście przychodów w III kw. 2015 r. przesądziły w głównej mierze rekordowe spłaty z nabytychwierzytelności. Grupie DTP udało się nie tylko zwiększyć wartość portfeli w zarządzaniu, ale i implementować  nowe rozwiązania w obszarze windykacji należności, jak choćby własny nowoczesny system informatyczny dedykowany do kompleksowej obsługi portfeli, za pomocą którego procesowane są setki tysięcy wierzytelności, czy niezwykle wydajna jednostka Print Room, dzięki której można wysłać rocznie do 4 mln korespondencji indywidualnej.

W III kwartale 2015 Grupa DTP zakupiła na własny rachunek oraz funduszu zarządzanego przez DTP portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 117 mln zł, wydając na ten cel 11,7 mln zł. Łączna wartość zakupionych pakietów wzrosła na koniec września do 2,74 mld zł, a łączna wartość portfeli w zarządzaniu osiągnęła kwotę 3,25 mld zł. W ocenie Zarządu Spółki na koniec roku DTP będzie miało w zarządzaniu wierzytelności o łącznej wartości 3,5 mld zł.

W III kw. DTP S.A.  podzieliło się zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami, wypłacając dywidendę z zysku za lata ubiegłe oraz zaliczkowo z zysku za I połowę 2015 r. Łącznie wypłacone zostało 6,43 mln zł co daje 0,18 zł na jedną akcję. Prezes Spółki podkreśla, że DTP S.A. również w kolejnych latach zamierza wypłacać część wypracowanego zysku Akcjonariuszom. – Mamy potencjał, by bez szkody dla dynamiki rozwoju działalności podstawowej regularnie wypłacać dywidendę. Jestem przekonany, że ta polityka spotka się z uznanieminwestorów – ocenia Michał Handzlik.

Grupa DTP S.A.

Źródło: Inwestycje.pl S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com