Aktualności

Grupa Integer.pl – wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Rafał Brzoska Grupa Integer

Grupa Integer.pl SA – właściciel międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów® (pod marką InPost) oraz kluczowego prywatnego operatora pocztowego w Polsce – wypracowała w I kwartale 2015 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 153,46 mln zł, co oznacza wzrost o 27% rok do roku. Grupa Integer.pl SA odnotowała w I kwartale 2015 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego na poziomie 8,11 mln zł. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA wyniósł 11,42 mln zł.

„Pierwsze miesiące 2015 roku były dla Grupy Integer.pl bardzo owocne. Zakończyliśmy proces pozyskiwania inwestorów dla easyPack, a do grona udziałowców dołączyły prestiżowe instytucje finansowe – Templeton Strategic Emerging Markets oraz PZU. Dodatkowo pozyskaliśmy finansowanie dłużne Banku Gospodarstwa Krajowego na rozwój Paczkomatów® InPost w Kanadzie. Podpisaliśmy umowę z Pocztą Polską na odpłatne korzystanie z infrastruktury pocztowej, w tym skrzynek oddawczych i rozszerzyliśmy sieć Paczkomatów® InPost w Polsce o 200 terminali. PGP – spółka, którą przejęliśmy pod koniec 2014 roku – jest stroną w postępowaniu UKE na operatora wyznaczonego. W kolejnych kwartałach wdrożymy wiele innowacyjnych usług opartych o naszą infrastrukturę logistyczną – zarówno w kraju, jak i za granicą. Jestem pewien, że będziemy pionierami zintegrowanej oferty, jakiej żaden operator ani pocztowy, ani logistyczny w Polsce nie posiada” – komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl SA.

Grupa Integer.pl w dniu 5 maja 2015 roku – wspólnie z globalnym funduszem inwestycyjnym Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC (“TSEMF IV”) oraz Grupą Ubezpieczeniową PZU – ogłosiła inwestycję w kwocie 81,7 mln euro w spółkę easyPack – właściciela największej na świecie sieci Paczkomatów®. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój Paczkomatów® InPost na rynkach międzynarodowych. Jednocześnie Grupa Integer.pl podpisała umowę z BGK o udzielenie spółce finansowania dłużnego w kwocie 36,7 miliona USD, przeznaczonego na rozwój Paczkomatów® InPost na rynku kanadyjskim.

W kwietniu 2015 roku InPost – spółka wchodząca w skład Grupy Integer.pl – podpisał z Pocztą Polską umowę na płatny dostęp do infrastruktury pocztowej. Jej kluczowym elementem jest udostępnienie InPost SA ponad 115 tysięcy zestawów skrytkowych, z których do tej pory mogli korzystać jedynie listonosze Poczty Polskiej. Umowa obowiązywać będzie na terenie całego kraju i stanowi milowy krok we współpracy operatorów z branży pocztowo-kurierskiej w Polsce. Dzięki zawartemu porozumieniu InPost SA dostarczy korespondencję do ponad 500 000 odbiorców, nieposiadających prywatnej skrzynki odbiorczej. Największe korzyści ze współpracy odniosą przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi. Podpisana pomiędzy operatorami umowa pozwoli im odbierać korespondencję InPost SA w ramach publicznej infrastruktury pocztowej, z której dotychczas korzystali.

Komentarze

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com