Reklamy
Aktualności

Grupa Masterlease znacząco powiększa flotę

  • Na koniec września liczba pojazdów obsługiwanych przez Grupęprzekroczyła 25,5 tys. samochodów
  • Zysk netto Grupy osiągnął w trzech kwartałach 2015 roku poziom 30,2 mln zł

Trzeci kwartał potwierdził pozytywny trend sprzedażowy. Całkowita flota  zwiększyła  się  o  prawie 12%  w  porównaniu  do  stanu na koniec III kwartału  2014  roku i jest to rekordowe osiągnięcie. Nic nie wskazuje obecnie na to, aby sytuacja zmieniła się w IV kwartale i na początku przyszłego roku – mówi Jerzy Kobyliński, Prezes Zarządu Prime Car Management.

Bez tytułu

*wynik przed uwzględnieniem jednorazowego zdarzenia, jakim było rozwiązanie rezerwy na VAT w kwocie 15,7 mln zł
**w danym okresie

Wynik netto Grupy po trzech kwartałach osiągnął poziom 30,2 mln zł – nieco niższy niż rok wcześniej (po wyłączeniu zdarzenia jednorazowego). – Podobnie jak w poprzednich kwartałach to efekt spadającej marży odsetkowej spowodowany coraz niższym poziomem stóp procentowych, który ma negatywny wpływ na marżę odsetkową. Różnica między oprocentowaniem zawieranych, a zapadających kontraktów w trzecim kwartale 2015 roku wynosiła 4,8 punktu procentowego. Z uwagi na zastępowalność kontraktów z wyższym oprocentowaniem kontraktami z niższym oprocentowaniem będzie to miało dalszy wpływ na obniżanie marży finansowej w najbliższym czasie. To zjawisko udaje nam się kompensować poprzez zwiększony wolumen sprzedaży i ciągły wzrost portfela leasingowego – wyjaśnia Jakub Kizielewicz, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Prime Car Management.

Dodaje, że po raz kolejny pozytywnym elementem jest marża na odsprzedaży pokontraktowych aut, która po trzech kwartałach br. była aż dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej. Jego zdaniem, jest to efekt zastępowania sprzedaży hurtowej pojazdów pokontraktowych sprzedażą detaliczną. W III kwartale już 87% aut trafiło właśnie do klienta detalicznego,

Grupa stara się rekompensować niższą marże finansową zwiększaniem floty oraz stawianiem na usługi o większej wartości dodanej. – W tym roku wygraliśmy wiele kluczowych przetargów na dostawę flot samochodów do korporacji. Grupa PCM ocenia swój udział w przetargach i wymiany floty w tym roku na łączny wolumen ponad 4.000 pojazdów. Natomiast łączny plan dostaw na 2015 rok to blisko 9.500 aut – mówi Konrad Karpowicz, Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy Prime Car Management. Dodaje, że Grupa zapowiada dalszą pracę nad wzrostem udziału usług CFM w koszyku usług oferowanych przez Grupę. – Chcemy realizować ten cel miedzy innymi poprzez transfer klientów korzystających z leasingu na leasing z usługami dodatkowymi. To już się dzieje, czego efektem jest wzrost produktów Semi FSL o ponad 30% rok do roku – uważa dyr. Karpowicz.

Grupa Masterlease

Reklamy