Reklamy
Aktualności

Grupa Nokaut: kupi Skąpca.pl i Opineo.pl

Skąpiec.pl to trzeci gracz na rynku porównywarek cenowych. Opineo.pl – lider swojego segmentu – gromadzi opinie użytkowników sklepów internetowych. Spółka jest rentowna i szybko rośnie. Płatność za obie akwizycje będzie regulowana częściowo gotówką (12-15 mln zł) a częściowo nowymi akcjami serii D, które zostaną wyemitowane w 2012 r. Od 18 do 26 mln złotych Nokaut wyda na nowe oprogramowanie a od 4 do 7 mln na ekspansję rynkową.

Grupa Nokaut zaoferuje łącznie 2.599.500 akcji, w tym 1.700.000 akcji nowej emisji serii C oraz 899.500 akcji istniejących serii A. Przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości do 6 grudnia 2011 roku. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 12 miesięcy. Wartość nowej emisji wyniesie 37,5 – 52,5 mln zł.

Zapisy na akcje potrwają od 6 do 8 grudnia 2011, dla dużych inwestorów – od 9 do 14 grudnia 2011. Około 80% oferowanych akcji jest dedykowane inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym.

Do obrotu wprowadzone zostaną wszystkie akcje Grupy Nokaut, tj. 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B, nie więcej niż 1.700.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie więcej niż 1.700.000 PDA serii C. Po upublicznieniu Grupa Nokaut będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na GPW. Wejście na giełdę planuje na początek 2012 roku.

Grupa Nokaut zakłada – zgodnie z prognozą zamieszczoną w prospekcie emisyjnym – że w 2012 roku osiągnie przychody na poziomie 21,08 mln zł i zysk netto 6,97 mln zł. Jednak ze względu na planowaną datę przejęcia (kwiecień 2012 roku) dane te nie obejmują wyników przejmowanych podmiotów – Skąpiec.pl i Opineo.pl – za 1Q 2012 roku.

Spółka od 2008 roku notuje wysoki poziom rentowności netto, który w roku 2009 i 2010 wynosił blisko 30%.

Prospekt emisyjny można pobrać ze strony Grupy Nokaut.

Zobacz też: Nokaut.pl: celuje w giełdę.

Reklamy