Reklamy
Aktualności Biznes

Grupa o2: jest już prospekt emisyjny

Grupa o2 są (m.in. o2.pl, Pudelek.pl, Wrzuta.pl. Kafeteria.pl) opublikowała prospekt emisyjny. Zamierza pozyskać z giełdy 47,5 mln zł, z czego aż 46 chce przeznaczyć na akwizycje.

Będzie to pierwsze zewnętrzne finansowanie w Grupie o2 – do tej pory zawsze korzystała z własnych środków.

– Pozyskane na drodze emisji środki zamierzamy przeznaczyć na rozszerzenie obecnej oferty reklamowej. Stawiamy przede wszystkim na przejęcia, nie zaniedbując rozwoju organicznego. Obecnie rozmawiamy z kilkoma podmiotami działającymi na rynku internetowym. Jeśli zrealizujemy wszystkie założenia inwestycyjne, na akwizycję przeznaczymy ponad 46 mln zł – mówi Jacek Świderski, członek zarządu Grupy o2 SA.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy o2 SA za rok 2011 wykazało przychody ze sprzedaży ogółem na poziomie 50,6 mln zł. Natomiast przychody Grupy o2 SA ze sprzedaży w 2010 roku wyniosły 41,6 mln zł.

– Do tej pory nie korzystaliśmy z finansowania zewnętrznego, a inwestycje realizowaliśmy ze środków własnych. Poprzez emisję akcji zamierzamy zwiększyć intensywność naszego rozwoju. Każdy z członków zarządu mocno angażuje się w nowe przedsięwzięcia i w przyszłości się to nie zmieni. Pakiet kontrolny akcji pozostanie w posiadaniu trzech założycieli spółki – dodaje Jacek Świderski.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji oraz prospekt emisyjny odnaleźć można na stronie internetowej Spółki: www.grupao2.pl oraz stronie oferującego: www.dibre.pl.

Grupa kapitałowa Grupa o2 SA jest piątym pod względem liczby użytkowników podmiotem na rynku internetowym w Polsce. Ma usługę pocztową oraz około 70 serwisów informacyjno-rozrywkowych. Do najpopularniejszych należą: o2.pl, Pudelek.pl, Wrzuta.pl oraz Kafeteria.pl. Wszystkie serwisy Grupy o2 odwiedza łącznie w miesiącu około 10 milionów użytkowników.

W skład Grupy o2 SA wchodzą: o2 sp. z o.o., FREE4FRESH sp. z o.o. (wydawca m.in. serwisu Wrzuta.pl), jak i http sp. z o.o. (wydawca m.in. serwisu Pudelek.pl). Grupa o2 SA objęła także 78,3% udziałów w Social Hackers sp. z o.o. (wydawca serwisu fejs.pl) oraz posiada 30% akcji notowanej na NewConnect spółki – Socializer SA.

Reklamy