Reklamy
Aktualności

Grupa o2 odkłada wejście na giełdę

– Niestety, nagromadzenie negatywnych informacji makroekonomicznych w ostatnich dniach uczyniło uplasowanie oferty, przy akceptowalnej dla dotychczasowych akcjonariuszy cenie, niemożliwym – mówi Jacek Świderski, członek zarządu Grupy o2 SA.

Co to oznacza? Grupa o2 przekłada na bliżej nieokreśloną przyszłość swoje wejście na giełdę. Pierwotny plan zakładał debiut już 10 sierpnia. Akcje przy dość wysokiej cenie – 33 złote – nie cieszyły się dostatecznym według spółki popytem. Drugim podkreślanym przez o2 powodem odwołania emisji jest początek nadchodzącego właśnie kryzysu. Taka sama sytuacja dotknęła Grupę Nokaut, która zimą również przekładała swoje wejście na giełdę.

Oferta publiczna Grupy o2 SA obejmowała sprzedaż do 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz emisję do 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących około 19,3% wszystkich walorów. Pozostała część miała pozostać w rękach założycieli spółki.

Firma zamierzała pozyskać ponad 40 mln zł, które miały być przeznaczone na akwizycje przedsiębiorstw z branży internetowej.

Reklamy