Aktualności Biznes

Na HR-owym szlaku zawodowym

Coraz więcej przedsiębiorców zaczyna zdawać sobie sprawę, że przewagę konkurencyjną na rynku buduje się w oparciu o kapitał ludzki. Dlatego dziś do obowiązków HR-owców nie należy już wyłącznie formalno-prawne administrowanie pracownikami. Biorą oni również czynny udział w budowaniu strategii firmy. Aby osiągnąć sukces w miejscu zatrudnienia, powinni zatem umieć patrzeć szeroko – dostrzegać cały kontekst organizacyjny. Rozumieć, że biznes oczekuje mierzalnych wyników, również w zakresie ich pracy. Specjaliści ds. HR muszą zatem wspierać firmę w osiąganiu założonych celów biznesowych. Nie jest to możliwe bez odpowiedniego przygotowania.

Bez porządnej edukacji ani rusz

Obszar działalności działów HR jest dziś bardzo szeroki. – Dzięki doskonałemu rozumieniu biznesu,
HR-owcy coraz częściej zajmują strategiczną pozycję w organizacji. Efektem ich pracy jest zwiększenie wartości przedsiębiorstwa – mówi Karina Popieluch, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego.  Dlatego jeśli swoją przyszłość zawodową wiążemy z human resources, musimy być gotowi na ciągły rozwój zawodowy, pożądana jest bowiem duża multidyscyplinarność. Dobrą bazą są ukończone studia magisterskie z zakresu socjologii, zarządzania czy psychologii, które wstępnie przygotowują do tej profesji. Konieczne jest jednak dalsze doskonalenie i poszerzanie zdobytej wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, co warto łączyć z praktyką – im szybciej rozpoczniemy pracę w zawodzie, tym lepiej. Można korzystać z kursów, szkoleń bądź studiów podyplomowych. Dzięki tym ostatnim zyskamy najszerszy zasób wiadomości, choć będzie wiązało się to z poświęceniem większej ilości czasu na kształcenie. Podjęty trud przyniesie jednak wymierne korzyści, na takiej specjalizacji zyska również zatrudniająca nas firma.

Gdy podejmiemy decyzję o kontynuowaniu edukacji, w pierwszej kolejności zastanówmy się, w jakim kierunku pragniemy się rozwijać i które kompetencje wzmocnić. Kolejnym krokiem będzie wybór uczelni, najlepiej z dobrym zapleczem biznesowym. – Dla przykładu, osobom, które chcą lepiej wykonywać funkcje kadrowe, kadrowo-płacowe oraz rozliczeniowe, polecam zwrócić uwagę na studia podyplomowe „Kadry i płace w prawie i praktyce”. Dostarczą one praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS – radzi Monika Żochowska, doradca edukacyjny w Koźmiński Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego.

Aby poszerzyć zakres swojej działalności zawodowej, zawsze warto kształcić się w obszarze zarządzania kompetencjami pracowników. Dziś biznes stawia na talenty. Dla przykładu, rozwiązania pozwalające osiągnąć przewagę konkurencyjną firmy na rynku na bazie kapitału intelektualnego i kompetencyjnego pracowników można poznać dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania kompetencjami pracowników. Możliwych dróg kształcenia jest jednak więcej. – Osoby zainteresowane nabyciem lub pogłębieniem wiedzy na temat najnowszych koncepcji, metod i technik efektywnościowego podejścia do spraw personalnych i controllingu personalnego w organizacji mogą rozpocząć studia „Controlling personalny” – podpowiada Monika Żochowska. Każdy HR-owiec powinien ponadto dbać o dobry wizerunek przedsiębiorstwa, które reprezentuje, dlatego istotne jest także poszerzenie wiedzy nt. employer brandingu. Na rynku znajdziemy poświęcone temu zagadnieniu kierunki studiów. – Dla tych, którym marzy się kariera rekrutera, przeznaczone są studia „Rekrutacja i selekcja” – uczą one korzystania z najnowszych narzędzi oraz metod rekrutacji i selekcji, dopasowanych do aktualnych wymagań rynkowych – dodaje ekspertka ALK.

Dobry menedżer – kompleksowo wykształcony menedżer

Osoby w działach HR, które niedawno awansowały na stanowiska menedżerskie, mogą wzmocnić swoje kompetencje w zakresie zarządzania na studiach podyplomowych o charakterze ogólnym, np. „Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych”. – Dzięki nim studenci nauczą się, jak skutecznie kierować działem personalnym, tworzyć strategię personalną organizacji i programy jej realizacji, efektywnie realizować podstawowe elementy systemu ZZL, umacniać znaczenie funkcji HR w organizacji, rozumieć, przewidywać i wpływać na zachowania pracowników czy rozwiązywać problemy z zakresu prawa pracy – tłumaczy Monika Żochowska. Warto również przeszkolić się z obszaru psychologii biznesu czy coachingu – HR-owcy realizują się przecież także jako szkoleniowcy.

– Możliwość uzyskania lepszej pozycji na rynku pracy dają studia podyplomowe „HR Business Partner”. Pomagają one zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwalają efektywnie wspierać biznes poprzez dostarczenie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań systemowych z tego obszaru – mówi Monika Żochowska. Obejmując takie stanowisko, należy być strategiem doradzającym menedżerom liniowym w operacyjnych kwestiach personalnych. – Aby dobrze realizować to zadanie, HR Business Partner musi łączyć pragmatyczną znajomość specyfiki core businessu wraz z najnowszą wiedzą ekspercką z obszaru HR-u. Dopiero gdy HR-owiec rozumie cele biznesu oraz potrafi dostosować swoje działania do wsparcia ich realizacji, można mówić o partnerstwie – dodaje Karina Popieluch.

Kompleksowo wykształcona kadra HR skutecznie porozumiewa się z biznesem i rozumie jego potrzeby. Dlatego decydując się na taką ścieżkę kariery, trzeba stale poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com