Reklamy
Aktualności Fundusze

iGPA: wdrażaj technologię do przemysłu

Do końca grudnia wykonane zostały badania wśród przedstawicieli nauki i biznesu, które stały się podstawą do stworzenia strategii wdrażania, czyli planu dalszej realizacji projektu i popularyzacji Internetowej Giełdy Przedsiębiorczości Akademickiej.

Strategia wdrażania platformy iGPA została przedstawiona 23 stycznia 2012 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Sieć Tematyczną (RST) Województwa Wielkopolskiego. Korzystna opinia niezależnego eksperta, brak zastrzeżeń do zaplanowanych w projekcie działań oraz pozytywny wynik głosowania członków RST, pozwala na jego dalszą realizację.

Już w lutym rozpocznie się rekrutacja 42 osób, które będą mogły testować poszczególne funkcjonalności platformy iGPA. Wśród wyłonionych osób znajdą się studenci, doktoranci, absolwenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz przedsiębiorcy. W celu wybrania odpowiednich testujących zorganizowane zostaną specjalne seminaria rekrutacyjne na wielkopolskich uczelniach.

Więcej informacji na temat projektu „iGPA – Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej – kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim” oraz o możliwości wzięcia w nim udziału, można znaleźć na stronie: www.igpa.kombinatorium.pl

Reklamy