Księga wieczysta jest ważnym dokumentem, który wraz z innymi aktami określa stan prawny danej nieruchomości. Akt ten zapewnia również bezpieczeństwo prawne nieruchomości, nie tylko obecnego właściciela, ale także jej przyszłym nabywcom. Wiąże się to z faktem, iż w księdze znajdziemy wszelkie dane na temat lokalu, jak i wszelkich obciążeniach istniejących na tym obiekcie. Jeśli dom, mieszkanie lub działka nie posiada księgi, to warto postarać się o jej założenie. Jest to ważne, jeśli w przyszłości właściciel nieruchomości będzie chciał ją sprzedać, a kapujący z pewnością będą chcieli zapoznać się z tym aktem.   Jaki jest koszt założenia księgi wieczystej? Zakładając księgę wieczystą należy być gotowym na poniesienie kosztu związanego z tą czynnością. Opłata za złożenie wniosku jest stała i wynosi 60 zł. Istnieją również inne opłaty, o których warto wiedzieć. Za wpis do księgi wieczystej, dotyczący prawa do własności bądź użytkowania wieczystego, zapłacimy 200 zł. Taką samą kwotę należy zapłacić za wpis hipoteki, jeśli nieruchomość zakupiona zostanie na kredyt. Dodatkowo czynność wpisu hipoteki do rejestru, obciążona jest podatkiem w wysokości 19 zł. Jeśli mieszkanie zostało odziedziczone, bądź otrzymane w darowiźnie, wpis o własności będzie kosztował 150 zł. Tyle samo warty jest wpis o własności po podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólnoty majątkowej między małżonkami. Wszystkie opłaty oraz koszty związane z nimi reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.   Gdzie złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej? Księgę wieczystą dla konkretnego lokalu możemy założyć poprzez złożenie "Wniosku o założenie księgi wieczystej" wraz z załącznikami, jeśli takie istnieją, w wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego właściwego dla danej nieruchomości. Dokument ten można uzyskać w sądzie lub pobrać go ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. We wniosku muszą znaleźć się dokładne dane nieruchomości, czyli adres, powierzchnia w metrach kwadratowych, czy liczba kondygnacji. Dodatkowo, aby potwierdzić i udokumentować położenie nieruchomości, do wniosku należy dołączyć wypis z rejestru gruntów oraz wyrys mapki ewidencyjnej. Wpisujemy w nim również wszystkich właścicieli danego lokalu, czy działki i określamy tytuł prawny wskazujący, że jesteśmy właścicielami tej nieruchomości. Pamiętać należy, aby do wniosku dołączyć informację o wszelkich obciążeniach istniejących na nieruchomości oraz ograniczeniach co do rozporządzania. Jeśli nie ma dokumentów o tym świadczących, zaznaczyć należy, że nie właściciel nie ma wiedzy o ich istnieniu. Dodatkowo należy dołączyć akt prawny, który potwierdza nabycie lub posiadanie nieruchomości. Może być to akt notarialny, orzeczenie sądu (przy otrzymaniu np. lokalu w spadku, decyzja administracyjna lub postanowienie o zasiedzeniu. i. Właściciel nieruchomości może skorzystać również z pomocy notariusza, który w jego imieniu złoży wniosek o założenie księgi.W tym przypadku należy przekazać mu niezbędne dokumenty wymagane w sądzie. Notariusz po sprawdzeniu dokumentacji i za odpowiednia opłatą wypełni wniosek i złoży go w sądzie.
Artykuł powstał we współpracy z notariuszgdynia.pl

Materiał zewnętrzny

Kontrola dostępu – skuteczne rozwiązanie dla firm
Kontrola dostępu – skuteczne rozwiązanie dla firm

Zobacz również