Informujemy o otwarciu akredytacji dla dziennikarzy zainteresowanych uczestnictwem w tegorocznej edycji konferencji Infoshare 2022, która odbędzie się w dniach 6-7 października 2022 r. w AmberExpo w Gdańsku. Warunkiem uzyskania akredytacji jest wypełnienie formularza akredytacyjnego:

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

 1. Akredytacja przysługuje wyłącznie dziennikarzom, realizatorom foto / wideo, a także aktywnym zawodowym blogerom, którzy poprawnie wypełnili formularz akredytacyjny.
 2. Wypełnienie formularza akredytacyjnego jest warunkiem niezbędnym do przyznania wejściówki Media Pass.
 3. Formularz akredytacji dostępny jest na stronie Organizatora do dnia 7. 10. 2022 r. Osoby, które zgłoszą się w dniu konferencji do punktu Media Point bez wypełnionego wcześniej formularza online będą musiały wypełnić go online na miejscu, przez swoje urządzenie.
 4. Zalecamy wcześniejsze wypełnienie formularza akredytacyjnego, maksymalnie na dzień przed konferencją. Wypełnienie formularza w dniu konferencji będzie skutkowało czasochłonnym procesem przyznania wejściówki Media Pass. W związku z tym wejście na teren konferencji będzie opóźnione.
 5. Akredytacja jest imienna, tj. wystawiana na imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz zapisu.
 6. Akredytacja przyznana zostanie wyłącznie dziennikarzom, blogerom aktywnym zawodowo, po zaprezentowaniu przykładowych publikacji w formularzu akredytacyjnym.
 7. Wypełnienie formularza akredytacyjnego nie oznacza automatycznego przyznania akredytacji. Wniosek zostanie rozpatrzony, a odpowiedź zwrotna nastąpi mailowo do 5 dni od wypełnienia formularza akredytacyjnego na stronie Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania uzasadnienia i bez możliwości odwołania się.

Akredytacja upoważnia do otrzymania wejściówki prasowej Media Pass, uprawniającej do:

 1. udziału w prelekcjach odbywających się na 6 głównych scenach konferencji
 2. wstępu do strefy Media Area na terenie AmberExpo
 3. udziału w imprezach towarzyszących konferencji: Before & After Party, Great Networking Party
 4. lunchu
 5. wsparcia w procesie umawiania wywiadów z uczestnikami konferencji (prelegenci, startupy, przedstawiciele firm z Expo)
 6. dostępu do części online na stronie www.infoshare.pl/conference, w tym:
 • wstępu do wirtualnej strefy Expo oraz Startup Expo
 • live streamu z wystąpień prelegentów
 • nagrań z wystąpień, na których upublicznienie zgodę wyrazili prelegenci

Próba wykorzystania przydzielonej wejściówki Media Pass przez osoby trzecie będzie skutkowała unieważnieniem wejściówki i akredytacji.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WEJŚCIÓWEK PRASOWYCH

 1. Każdy dziennikarz, który uzyskał akredytację, otrzyma na podany w formularzu akredytacyjnym adres e-mail elektroniczną wejściówkę Media Pass, umożliwiającą udział w części online konferencji oraz upoważniającą do odbioru imiennej wejściówki na wydarzenie stacjonarne – dostępną do odbioru w Media Point, przy priorytetowej rejestracji Infoshare.
 2. Rejestracja Infoshare czynna będzie w dniach 6-7 października 2022 r., w Amber Expo.
 3. Warunkiem wstępu na konferencję oraz imprezy towarzyszące jest okazanie wejściówki.
 4. Warunkiem uczestnictwa w części online konferencji jest zalogowanie do Infoshare 2022 Online na stronie www.infoshare.pl/conference. Możliwość logowania zostanie uruchomiona dnia 19 września 2022 r.
 5. Organizator nie wydaje duplikatów wejściówek.
 6. Próba wykorzystania wejściówki Media Pass, uprawniającej do udziału w konferencji przez osoby trzecie będzie skutkowała unieważnieniem akredytacji i udziału w Infoshare 2022.

 


Zobacz również