Aktualności

Innovation Fund ogłasza nabór projektów do inwestycji na 100 tys. zł

Inkubator przedsiębiorczości Innovation Fund poszukuje projektów, które otrzymają 100 tys. zł bezzwrotnej inwestycji. Projekt musi dotyczyć jednej z 5 branż: biotechnologia, medycyna, OZE / ochrona środowiska, chemia bądź robotyka.

Definicje branż:

Biotechnologia: dyscyplina wykorzystująca procesy biologiczne na skale przemysłowa. W ramach tej działalności poszukiwane będą projekty, które używają systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu

Medycyna: branża, której produkty maja na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta a także ochronę jego życia. W ramach tej branży wnioskodawca skupi się na projektach wykorzystujących telekomunikacje, informatykę, robotykę oraz medycynę. Połączenie takie zniesie bariery odległości przesyłania informacji o stanie zdrowia pacjenta, poprawi szybkość diagnozy a także skuteczność leczenia.

OZE/Ochrona środowiska: Projekty poszukiwane w ramach tej branży muszą zajmować się poprawa gospodarowania zasobami środowiska, przeciwdziałać zanieczyszczeniom a także opracowywać energooszczędne technologie wytwarzania produktów i wyrobów.

Chemia: branża chemiczna, w tym wytwarzanie tworzyw sztucznych, chemia budowlana, przemysł farmaceutyczny oraz kosmetyczny. W ramach tej branży będą poszukiwane projekty mające na celu wytworzenie bądź poprawę produkcji produktów chemicznych .

Robotyka: dziedzina działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki i cybernetyki. W ramach tej branży będą poszukiwane projekty mające na celu automatyzacje procesów wykonywanych manualnie a także usprawnienie i podnoszenie precyzji wykonywania tych czynności

Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem innovation-fund.pl/zglos-pomysl

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com