Reklamy
Aktualności

InPost ma nowego doradcę zarządu

InPost w związku z dynamicznym rozwojem spółki wzmacnia zespół menedżerski. Od 15 czerwca 2015 roku funkcję doradcy zarządu pełni Tom Ruhan – prawnik i wieloletni działacz w organizacjach branżowych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Tom Ruhan ma wieloletnie doświadczenie w zakresie regulacji prawnych oraz transakcji M&A. W latach 2003-2014 piastował stanowisko Głównego Dyrektora ds. Prawnych i Akwizycji w firmie Netia, w której pełnił również funkcję członka zarządu. Na przestrzeni lat doprowadził do ogromnego wzrostu przychodów Netii z tytułu usług regulowanych na rynku telekomunikacyjnym, istotnie rozszerzając dostęp spółki do produktów regulowanych oraz usług ‘ostatniej mili’. Jako przedstawiciel Netii aktywnie uczestniczył w sporach z regulatorem, za każdym razem akcentując konieczność liberalizacji rynku usług telekomunikacyjnych.

W 2014 roku Netia zawierała ugody z operatorem Orange Polska. Sprawa związana była z nadużywaniem przez Telekomunikację Polską (obecnie Orange Polska) pozycji dominującej na polskim rynku szerokopasmowego dostępu do internetu. Komisja Europejska – na bazie dowodów dotyczących nadużyć skompletowanych przez Netię – przychyliła się do argumentacji operatora, a Orange – po wielu latach toczących się postępowań, w wyniku ugody – przekazał Netii 145 mln zł rekompensaty.

Do największych osiągnięć nowego doradcy InPost zalicza się także akwizycję ponad 50 spółek, które zostały następnie przyłączone do innych jednostek operacyjnych Grupy Netia, a także konwersje opłat koncesyjnych Netii. Karierę zawodową zaczynał jako doradca w jednej z największych polskich kancelarii Wardyński i Wspólnicy, w której pracował 12 lat.

Tom Ruhan przez wiele lat działał również w organizacjach wspierających działalność gospodarczą w Polsce oraz za granicą, między innymi w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), gdzie pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego sekcji operatorów telekomunikacyjnych – zajmował się przeglądem i poprawą regulacji prawnych na rzecz operatorów telekomunikacyjnych. Obecnie jest członkiem zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE).

W latach 2010-2014 Tom Ruhan należał także do Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA – European Competitive Telecommunications Association), w której był przewodniczącym Rady Dyrektorów ECTA. W ramach swoich obowiązków prezentował przed unijnymi komisarzami stanowiska operatorów telekomunikacyjnych – w tym Netii – umacniając pozycję firm przy przygotowaniu regulacji dla rynku usług telekomunikacyjnych.

Tom Ruhan z pochodzenia jest Irlandczykiem. Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Brytanii na Wydziale Prawa.

„Od początku mojej kariery zawodowej zajmuję się regulacjami i doradztwem w zakresie prawa. Przez wiele lat zdobywałem wiedzę i doświadczenie, które obecnie chcę wykorzystać przy realizacji założeń, jakie stawia sobie firma InPost. Od dawna z zaangażowaniem śledzę rozwój oraz działalność spółki i jestem pod ogromnym wrażeniem zarówno dynamicznego wdrażania kolejnych projektów na krajowy rynek, jak i intensywnej ekspansji na skalę międzynarodową. Z przyjemnością wezmę czynny udział w dalszej intensyfikacji działań jednej z najszybciej rozwijających się firm w Polsce” – skomentował Tom Ruhan.

„InPost stoi obecnie przed dużym wyzwaniem, jakim jest intensywna ekspansja na krajowym rynku pocztowym, kurierskim i logistycznym, a także nadchodzący debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Potrzebujemy kompetentnych i odpowiedzialnych ludzi, którzy pomogą nam w pełni zrealizować nasze założenia. Doradca o tak bogatym doświadczeniu zawodowym, jakie posiada Tom Ruhan, będzie niezwykle cennym członkiem każdego, nawet najsilniejszego zespołu” – dodaje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

Reklamy