Reklamy
Aktualności

InQbator Seed: nowy inwestor w Poznaniu

Etapy realizacji projektu:

1. Rekrutacja: aplikować do projektu mogą studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, grupy projektowe (liczące maksymalnie 5 osób) oraz przedsiębiorcy. Realizacja pomysłu nastąpi w ramach powołanej w tym celu spółki celowej. Rekrutacja trwa od 5 do 30 marca 2012 roku.

2. Preinkubacja – dla 10 najciekawszych projektów zostanie sporządzony profesjonalny biznesplan zawierający analizę rynku oraz model biznesowy wraz z wyceną planowanego przedsięwzięcia. W ramach tego etapu, dla pomysłów z branży biotechnologicznej i chemicznej przewidziana jest także faza laboratoryjna.

3.  Inkubacja – wsparcie kapitałowe dla wybranych Pomysłodawców może wynieść maksymalnie 600 000 zł. Dokapitalizowane przedsiębiorstwa będą pod stałą opieką InQbatora PPNT FUAM. Monitoring nowo utworzonego przedsięwzięcia będzie dotyczyć zarówno realizacji biznesplanu i sytuacji finansowej, jak i będzie obejmował bieżące wsparcie w prowadzeniu biznesu.

4. Wyjście kapitałowe nastąpi w okresie nie dłuższym niż 10 lat od dokapitalizowania danego podmiotu. Sposób wyjścia z inwestycji będzie ustalany indywidualnie z danym Pomysłodawcą na podstawie opracowanej strategii inwestycyjnej.

Szczegóły: www.inqbator.pl/InQbatorSeed

Reklamy