Reklamy
Aktualności

Intercharge: fiasko prac NBP

Porażką zakończyły się wielotygodniowe prace Narodowego Banku Polskiego z organizacjami płatniczymi, dotyczące zmniejszenia opłat intercharge. Od początku bojkotował je MasterCard, pod koniec wycofała się Visa. NBP rekomenduje ustawowe ścięcie opłat.

Warunkiem kompromisu była akceptacja 90% banków i innych wydawców kart, 90% agentów rozliczeniowych i wszystkich 6 organizacji akceptantów płatności kartami. Deklaracje stopniowego obniżania intercharge podpisało 19 wydawców kart płatniczych (70,3% rynku), 3 agentów rozliczeniowych (38,5%) i jedna organizacja zrzeszająca akceptantów. Bez MasterCarda i Visy porozumienie legło więc w gruzach. NBP wydał komunikat, że „obniżenie opłat intercharge możliwe jest obecnie jedynie w formie regulacji ustawowej”. Czyli „chcieliśmy po dobroci, teraz będzie ostro”.

Reklamy