Reklamy
Aktualności

Internet Standard: nowy raport nt. firm internetowych

Ukazała się druga edycja rankingu „Internet 2K11”.  Szczególnie dużo uwagi w poświęcono zakupom grupowym oraz mobilnemu Internetowi i m-marketingowi. Raport podzielono na 8 rozdziałów: Ranking główny, Serwisy i usługi, E-marketing, E-commerce, Usługi dla firm internetowych, Hosting i domeny, Megapanel oraz Fundusze. W ich obrębie znalazło się ok. 20 tabel z wynikami finansowymi firm i serwisów różnego rodzaju oraz tabele z wynikami odwiedzin serwisów wg. tematyki oraz osiągających szczególnie wysokie wyniki.

Raport dostępny jest do pobrania pod następującym adresem.

Reklamy