Reklamy
Aktualności Technologia

Internetowy sklep Gwyneth Paltrow pod technologiczną opieką polskiej firmy Lcloud!

Firma LCloud Sp. z o.o. zaprojektowała wysokodostępną i skalowalną infrastukturę dla e-commerce’u goop.com, którego właścicielką jest Gwyneth Paltrow. Zastosowanie usług w oparciu o chmurę Amazon Web Services oraz technologię Docker pozwoliło na zwiększenie możliwości samej infrastruktury oraz obsłużenie ruchu w szczytowych momentach takich jak Black Friday czy Cyber Monday.

 

Stworzenie środowiska w oparciu o chmurę AWS oraz wdrożenie skrojonych na miarę potrzeb klienta usług pozwoliło firmie LCloud Sp. z o.o. na zwiększenie elastyczności i możliwości e-commerce’u goop.com.

Osadzenie zaprojektowanej infrastruktury w chmurze publicznej i prywatnych podsieciach, pozwoliło na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa całego środowiska. Skorzystano z takich usług jak Amazon ElasticBeanstalk, który posiada wbudowaną funkcję sprawdzania poprawności działania aplikacji. Dodatkowo usługa reaguje na obciążenie serwerów, odpowiednio kierując ruchem, z zachowaniem jego płynności.

Dzięki implementacji Amazon ElastiCache skalowanie potrzebnych zasobów do uruchomienia danego obszaru infrastruktury,nie powoduje przerw w dostępności usługi klienta.

LCloud ponadto świadczy profesjonalny, całodobowy support. Użycie usługi Amazon CloudWatch pozwala na szybkie wychwycenie jakiegokolwiek problemu w działaniu serwisu, czy też infrastruktury. Usługa jest realizowana na dwóch poziomach: automatycznym i z udziałem zespołu inżynierów. Jej nadrzędnym celem jest zapewnienie nieprzerwanej ciągłości w funkcjonowaniu środowiska chmurowego, zainstalowanych w nim systemów oraz samej aplikacji, którą to środowisko utrzymuje. Zastosowano również technologię kontenerową, która umożliwia zunifikowanie migrowanych zasobów. Wybrane elementy składowe aplikacji po spakowaniu do przygotowanego wcześniej kontenera, spełniają wysokie wymagania do przechowywania i serwowania w chmurze.

 

Więcej na temat rozwiązania oraz jego implementacji można obejrzeć na ich kanale YouTube.

 

Reklamy