Reklamy
Aktualności Fundusze Inwestycje

Inwestycje: Enterprise Investors wykłada 23 mln zł na BLStream

BLStream jest twórcą oprogramowania na urządzenia przenośne, takie jak smartfony, tablety czy konsole do gier. Firma jest też uznanym integratorem systemów, który umożliwia połączenie nowoczesnych technologii mobilnych z internetowymi, jak też z systemami informatycznymi starszego typu. Klienci korzystający z usług BLStream mogą używać urządzeń przenośnych do zdalnej pracy z systemami i danymi umieszczonymi w sieci lub na serwerach firmy. BLStream założony w 1999 roku w Finlandii od początku swojego istnienia niemal wszystkie prace IT prowadzi w oparciu o zespół polskich specjalistów ze Szczecina, Wrocławia i Bydgoszczy.

Nowatorskie aplikacje, rozwiązania systemowe czy gry na komórki dostarczane przez firmę są obecnie zainstalowane na kilkuset milionach urządzeń przenośnych używanych na całym świecie. BLStream jest partnerem producentów smartfonów, operatorów telekomunikacyjnych, producentów oprogramowania, dostawców usług oraz przedsiębiorstw. Do grona klientów BLStream należą między innymi tacy globalni gracze, jak Nokia, Good Technology, Intel, Play, BBC czy niemal cała czołówka światowego rynku gier.

Skonsolidowane przychody BLStream w 2011 roku wyniosły 10,5 mln euro, co stanowiło 50-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. BLStream zatrudnia 250 informatyków.

Enterprise Investors jest jedną z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grup funduszy private equity i venture capital. Firma działa od 1990 roku. Łączne środki siedmiu funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Enterprise Investors to 1,7 miliarda euro. Do tej pory fundusze zarządzane przez Enterprise Investors zainwestowały łącznie 1,5 miliarda euro w 126 spółek z różnych sektorów gospodarki. Fundusze zakończyły dotąd 94 inwestycje osiągając łączne przychody w wysokości 1,7 miliarda euro.

Utworzony w 2008 r. Enterprise Venture Fund I z kapitałem w wysokości 100 milionów euro jest funduszem typu venture capital w grupie Enterprise Investors. To największy fundusz tego typu w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusz realizuje inwestycje w przedziale 5-25 milionów złotych lub więcej, finansując ekspansję małych i średnich spółek z różnych branż. EVF zrealizował do tej pory inwestycje na łączną kwotę 40 milionów euro, wspierając kapitałowo spółki działające w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. BLStream jest jedenastą inwestycją EVF.

Reklamy