Aktualności Inwestycje

Inwestycje zagraniczne kontra koszty pracy w Polsce

Inwestorzy zagraniczni w ramach FDI konsekwentnie chętnie wybierają Polskę jako miejsce, w którym chcą lokować kapitał. Dla firm spoza naszego kraju bardzo duże znaczenie mają nie tylko niższe koszty pracy, ale także odpowiednie, wysokie wykształcenie kandydatów, pracowitość, kreatywność i znajomość języków obcych.

– Polacy cały czas są cenieni przez inwestorów. Firmy często decydują się zatrudnić zespół złożony z polskich pracowników. Można też zaobserwować wzrost doświadczenia kadry zarządzającej nowotworzonymi inwestycjami na naszym rynku, co powoduje, że coraz częściej nowymi inwestycjami kierują polscy menedżerowie, a nie sprowadzeni w tym celu eksperci z zagranicy. Pracownicy polscy są szanowani, bo przede wszystkim oferują wysoką jakość pracy i poziom kompetencji, ale także dobrze znają realia panujące na rynku i w dużej proporcji posługują się językiem angielskim. Zagraniczni inwestorzy chętniej decydują się na Polskę niż na kraje azjatyckie także ze względu na bliższą odległość inwestycji – tłumaczy Agnieszka Kaczmarczyk, Regional Director w Grafton Recruitment Polska.

– Bardzo istotne znaczenie dla inwestorów zagranicznych mają koszty pracy. Polska jest krajem mocno zdecentralizowanym i różnice w płacach w różnych regionach nie są aż tak znaczne jak mogłoby się wydawać. Mam tu na myśli stanowiska, które są najczęściej poszukiwanie przez pracodawców z zagranicy. Chodzi mi głównie o kandydatów z wyższym wykształceniem, rynek specjalistów (tzw. white-collar), a więc osób zajmujących się pracą biurową, administracyjną i menedżerską – mówi Joanna Wanatowicz, Regional Director w Grafton Recruitment Polska.

– Gdybyśmy patrzyli tylko na aspekt płacowy, to teoretycznie o wiele bardziej bogaty w inwestycje powinien być wschód naszego kraju, bo tam koszty pracy są niższe niż na zachodzie Polski. Dla firm nastawionych na zatrudnianie dużej liczby niewykwalifikowanych, pracowników fizycznych jest to ważne kryterium. Dla nich drugorzędna może być lokalizacja  pod warunkiem dostatecznej podaży pracowników w danym regionie. Naturalnie jest inaczej, gdy nie pozwala na to na przykład zły stan dróg, brak odpowiedniej infrastruktury i zaplecza. Obserwujemy, że generalnie inwestorzy zawsze dokonują racjonalnego wyboru. Sprawdzają jakość pracowników w danej lokalizacji i porównują cenę ich zatrudnienia z pozostałymi regionami. Nasze rozmowy z partnerami inwestycyjnymi potwierdzają, że nie zawsze chodzi, żeby angażować ludzi przy najmniejszych kosztach. Inwestorzy zagraniczni stają się znaleźć optymalny balans między jakością a ceną pracownika – dodaje Joanna Wanatowicz.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Foreign Direct Investment – FDI) to specyficzny rodzaj inwestycji definiowany jako międzynarodowy transfer kapitału w celu utworzenia w innym kraju podmiotu zależnego i sprawowania nad nim kontroli.

Grafton Employment

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com