Reklamy
Aktualności Wydarzenia

IQ Partners: bliżej GPW

26 września Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny IQ Partners S.A. W najbliższym czasie spółka przeniesie swoje notowania z NewConnect na rynek główny.

IQ Partners, który inwestuje w startupy, jest coraz bliżej debiutu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Prospekt emisyjny spółki IQ Partners S.A. dotyczący dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie praw do: 20.000.000 akcji serii A, 1.853.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C, zostanie opublikowany w najbliższy czwartek, 29 września 2011 r. na stronie internetowej spółki, www.iqpartners.pl

IQ Partners zrealizował ponad 50 projektów inwestycyjnych oraz przeprowadził częściowe transakcje wyjścia z pięciu inwestycji. Posiada 100% udziałów w trzech wehikułach inwestycyjnych: Ventures Hub Sp. z o.o., InQbe Sp. z.o.o oraz IQ Venture Capital s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

– Przeniesienie notowań na rynek główny jest kolejnym etapem realizacji naszej strategii rozwoju i stanowi naturalny krok ku dalszej ekspansji biznesowej zarówno samej spółki, jak i całego portfela inwestycyjnego. Liczymy na to, że debiut na rynku głównym przyczyni się do wzrostu zainteresowania naszą spółką oraz pozyskania nowych akcjonariuszy, którzy nie byli zainteresowani rynkiem NewConnect. Dodatkowo, rynek regulowany to swego rodzaju awans do prestiżowej grupy dużych i wartościowych spółek oraz szansa na pozyskanie inwestorów instytucjonalnych. – komentuje Maciej Hazubski, Prezes Zarządu IQ Partners S.A.

Reklamy