Reklamy
Aktualności Fundusze

IQ Partners: już na rynku głównym GPW

IQ Partners zadebiutował na New Connect 4 grudnia 2007 roku. Od tej pory zrealizował kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych. IQ Partners jest funduszem venture capital, zarządzającym zdywersyfikowanym portfelem inwestycji kapitałowych w branży nowych technologii.

W 2010 roku IQ Partners wypracował 16,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 10 mln zł EBITDA. Kurs akcji funduszu IQ Partners wzrósł na otwarciu w debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych o 4,59 proc., do 2,28 zł. Przenosinom na rynek podstawowy nie towarzyszyła emisja akcji. Do obrotu na rynku regulowanym GPW trafiło 20.000.000 akcji serii A, 1.853.000 akcji serii B oraz 500.000 akcji serii C.

Jakie są korzyści z przejścia z New Connect na rynek podstawowy GPW? NewConnect jest miejscem dla niedużych spółek, które nie muszą np. publikować okresowych informacji o swojej sytaucji finansowej. Spółki na rynku głównym GPW są nieporównywalnie bardziej wiarygodne i pozostają pod pełną kontrolą KNF. Otwiera to drogę do znalezienia bardzo silnych partnerów i podnoszenia kapitału.

Reklamy