Reklamy
Aktualności Biznes

Jak firmy szukają oszczędności? W nowoczesnej kontroli zużyciu mediów

Oszczędności zacząć od kontroli

Według aktualnych danych Euler Hermes, w Polsce zanotowano wzrost liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw. W I kwartale 2018 r. opublikowano informacje o 260 przypadkach (wzrost o 16% w odniesieniu do I kw. 2017), co było najwyższą liczbą w skali ostatniego dziesięciolecia. Kłopoty mają np. firmy z sektorów produkcyjnego i usługowego.

Dla przedsiębiorców to jasna wskazówka, by szukać dodatkowych środków. Jak?

– Zwłaszcza firmy przemysłowe i produkcyjne mogą szukać innowacyjnych sposobów obniżenia kosztów bieżącego funkcjonowania poprzez kontrolę zużycia: wody, gazu czy poboru energii. To pozwala wprowadzać realne oszczędności, o czym świadczą dane statystyczne: 58% mediów w budynkach się traci przez niewłaściwą logistykę i brak informacji o ich ubytkach – mówi Tomasz Kiebus, product manager Grinn, zarządzający i odpowiedzialny za rozwój Rhino, nowoczesnego systemu wspierającego branżę logistyczną.

Innowacje sposobem na oszczędność

Szczegółowa kontrola zużycia mediów to jedno z ważniejszych wyzwań i ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową nie tylko zarządców przestrzeni magazynowych, lecz także w sposób pośredni pozostałych polskich przedsiębiorstw z różnych branż. Właściwie mierzone zużycie mediów jest korzystne dla właściciela budynku, gdyż ewentualne ręczne szacowanie realnych kosztów może zająć personelowi całe tygodnie, co generuje koszty związane z kwestiami księgowymi, i oczywiście dla najemców, którzy oprócz faktu, że przy marnowaniu mediów, płacą zbyt wiele, to jeszcze nie mają pewności co do zasadności poniesionych kosztów.

Jednym ze sposobów ograniczenie poboru mediów jest wdrożenie nowoczesnych technologii Internet of Things. Fachowcy szacują, że wdrożenie systemowych rozwiązań IoT pozwala zaoszczędzić aż do 30% energii, a jednocześnie do 80% czasu dotychczas przeznaczanego na etap rozliczania energii / kosztów. Jak taki system działa w praktyce?

– W poszczególnych obszarach budynku, instaluje się specjalne moduły do już funkcjonujących liczników lub nowe liczniki wody, energii, temperatury, wilgotności. Dane zbierane są do aplikacji, która dzięki analizie pozwala na zdiagnozowanie wycieków, strat energii wynikających np. z wadliwie działających urządzeń grzewczych czy nieenergooszczędnych sprzętów. Raporty są wysyłane i gromadzone w chmurze, analizowane, a do raportów mogą mieć dostęp zarówno zarządcy budynków, jak i najemcy – tłumaczy Tomasz Kiebus.

Świadomość ubytków mediów w poszczególnych obszarach daje możliwość wdrożenia planu naprawczego przynoszącego realne zyski. Jak się okazuje, wielkość oszczędności może robić wrażenie.

Przykładowo naprawa sieci wodociągowej może sprawić, że uda się zyskać nawet do 90 tys. zł w skali roku. Zastąpienie sprzętów, np. lodówek w sieci marketów modelami energooszczędnymi to redukcja poboru energii do 50%.

Rynek będzie rósł

Wdrażanie systemów IoT w zakresie monitoringu zużycia mediów / energii itd. to ważny trend rynkowy – szacuje się, że rynek ten będzie rósł w tempie 10-procentowym, by w 2020 r. osiągnąć wartość 5,5 miliarda dolarów (dla porównania wartość rynku w 2011 r. oceniano na 1,7 miliarda). Centra logistyczne w Polsce wpisują się w branżowy trend i już korzystają z inteligentnych sieci sensorów. Przykładem dobrej praktyki przynoszącej spodziewane rezultaty jest wykorzystanie przez Prologis systemu Rhino opracowanego przez firmę Grinn z Wrocławia.

– Zarządzanie powierzchniami magazynowymi w skali ogólnopolskiej wymaga od nas ciągłego optymalizowania bieżących procesów. Jednym z istotnych elementów jest zarządzanie mediami, w tym analiza taryf, mocy umownych, jak i sprawne oraz precyzyjne rozliczanie kosztów zużycia mediów naszych najemców – mówi Ewelina Lasoń, Project Manager Operations Europe.  – I dlatego na przestrzeni ostatnich dwóch lat wdrożyliśmy szyte na miarę rozwiązanie smart metering w 100 budynkach Prologis w Polsce, które znacznie usprawniło powyższe procesy zarówno po stronie Prologis jak i naszych najemców – uzupełnia Ewelina Lasoń.  

Aspekt ekonomiczny to klucz we wprowadzaniu nowych rozwiązań IoT, lecz warto pamiętać, że dla wielu firm wdrożenie zmian w zarządzaniu mediami i energią to ważny element dbania o wizerunek organizacji przyjaznej środowisku.

 

Reklamy