Reklamy
Aktualności Technologia

Jak inteligentne systemy wideo mogą poprawić nasze bezpieczeństwo?

Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat liczba przestępstw i włamań w budynkach komercyjnych i
fabrykach wzrosła o ponad 50%, a wykryto mniej niż 1/5 zdarzeń. Dzieje się tak, ponieważ
pracownicy, którzy analizują materiały wideo na kilku ekranach jednocześnie nie są w stanie wyłapać wszystkich zaistniałych incydentów – w dodatku ich efektywność spada z godziny na godzinę.

Ochronę przed zagrożeniami może usprawnić sztuczna inteligencja, automatycznie
analizująca nagrywany materiał w czasie rzeczywistym, wykrywająca ruch oraz dźwięki,
licząca obiekty i rozpoznająca numery rejestracyjne pojazdów. W jaki sposób inteligentne
systemy wideo mogą zadbać o nasze bezpieczeństwo?

1. Wczesne zapobieganie pożarom i wypadkom
Według oficjalnych danych Państwowej Straży Pożarnej, w 2017 roku doszło do ponad 10
tys. pożarów w obiektach produkcyjnych i magazynowych. Inteligentne kamery
termograficzne mogą wykrywać i kontrolować newralgiczne miejsca, powiadamiając o
możliwym zagrożeniu pożarowym. Rejestrują przy tym niewidoczny dla ludzkiego oka ruch
osób i obiektów, nawet w całkowitej ciemności, przez dym, mgłę czy smog, nie dając się
oślepić blaskami reflektorów lub lamp.

Pierwsza przemysłowa kamera IP, która samodzielnie dokonywała detekcji zdarzeń i analizy
wideo (tzw. architektura zdecentralizowana) powstała prawie 20 lat temu – wyprodukowała
ją firma Mobotix, obecnie połączona z Konica Minolta. Dzisiaj te inteligentne systemy wideo
zapewniają bezpieczeństwo w miejscach pracy, np. podnosząc alarm w przypadku groźnego
zachowania pracownika czy niewłaściwego składowania niebezpiecznych materiałów. Mogą
również zapobiegać wypadkom komunikacyjnym i aktywować system wczesnego
ostrzegania gdy zbliżają się pojazdy lub ludzie.

2. Przeciwdziałanie przestępstwom i łamaniu przepisów
Jak wynika z badań amerykańskiego instytutu IIHS 2 , urządzenia rejestrujące przejazd na
czerwonym świetle zmniejszają liczbę wypadków nawet o 30%. Obecność kamer skutecznie

odstrasza także przestępców, zapobiegając włamaniom i wandalizmowi. Inteligentne
systemy wideo pozwalają monitorować miejsca użyteczności publicznej – mierzą przepływ
ludzi w czasie rzeczywistym, dostarczają danych na temat podejrzanych zachowań,
przenoszonych obiektów oraz usprawniają procesy ewakuacyjne.

3. Wsparcie działania służb
W Londynie inteligentne systemy wideo pomagają w tworzeniu mapy 3D i koordynacji
działania służb. Dostarczają także informacji o warunkach atmosferycznych, pożarach,
sprawcach przestępstwa czy utrudnieniach w ruchu. Tym samym pozwalają dyspozytorom
ocenić liczbę jednostek, które należy wysłać czy ustalić objazdy zatorów drogowych. Na
podstawie zautomatyzowanej analizy są w stanie wskazać wrażliwe punkty, w których
najczęściej popełniane są przestępstwa, by prewencyjnie skierować tam patrol policji.

– Inteligentne systemy wideo nie tylko pomagają w wykrywaniu przestępstw czy wypadków,
ale redukują również liczbę fałszywych alarmów i to nawet o 90%. Każdy niepotrzebny alert
usypia czujność osób dbających o ochronę, a to może prowadzić do przeoczenia groźnych
zdarzeń, kiedy faktycznie one nastąpią. Jedną z głównych zalet wdrożenia nowoczesnych
systemów monitoringu jest możliwość przeprowadzenia w kilka sekund analizy tego, co
człowiekowi zajęłoby wiele godzin – mówi Piotr Bettin, menedżer ds. rozwoju biznesu
inteligentnych systemów wideo w firmie Konica Minolta.

Reklamy
%d bloggers like this: