Reklamy
Aktualności Know How

Jak wybrać formę opodatkowania?

Jedną z najważniejszych decyzji podczas zakładania firmy jest wybór formy opodatkowania. Wpływa ona na wysokość podatku dochodowego oraz określa, w jaki sposób prowadzone są rozliczenia. Zmienić ją można tylko raz do roku, dlatego warto tę kwestię dobrze przemyśleć.

Ogólnie, forma opodatkowania decyduje o sposobie, w jaki przedsiębiorca wylicza podatek dochodowy. Wybór formy opodatkowania trzeba uzależnić od profilu działalności, wysokości planowanych przychodów i kosztów, czy możliwości skorzystania z ulg. Formę opodatkowania wybiera się zaznaczając w formularzu CEIDG-1 odpowiednią opcję w pkt. 18 (w przypadku karty podatkowej trzeba także dołączyć PIT-16). Przepisy oferują cztery możliwości: zasady ogólne, podatek liniowy, kartę podatkową oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czym się różnią?

Zasady ogólne, czyli popularny wybór przedsiębiorców

Zasady ogólne to często wybierana forma opodatkowania, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o specyfikę działalności, a jednocześnie zapewnia stosunkowo niską stawkę podatku (18%) obejmującą dochody do kwoty 85 528 zł. W przypadku przekroczenia tej sumy, nadwyżka jest objęta podatkiem w wysokości 32%.

Oprócz elastyczności i stosunkowo niskiej stawki podatku, zaletą zasad ogólnych jest możliwość rozliczania kosztów firmowych oraz fakt, że podatek płaci się tylko, jeżeli uzyskuje się przychód. Ponadto, przedsiębiorca może rozliczać się wspólnie z małżonkiem i korzystać z innych ulg podatkowych. Jeżeli dochód nie przekroczy 3091 zł, przedsiębiorca nie płaci podatku dochodowego.

Dla niektórych przedsiębiorców minusem zasad ogólnych jest jednak konieczność prowadzenia księgowości w formie Księgi Przychodów i Rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Podatek liniowy korzystny przy wysokich dochodach

Podatek liniowy jest w dużej mierze podobny do zasad ogólnych – również nie ma ograniczeń jeśli chodzi o rodzaj działalności oraz pozwala rozliczać koszty. Stawka co prawda jest wyższa – 19%, ale obejmuje całość dochodu (nie ma progów). Dlatego „liniówka” jest stosowana przez przedsiębiorców osiągających dochód powyżej 85 528 zł rocznie.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że podatek liniowy wyklucza korzystanie z ulg i możliwość rozliczania wspólnie z małżonkiem. To może sprawić, że dochód przy którym stanie się opłacalny będzie jeszcze wyższy.

Ponieważ na początku działalności trudno przewidzieć wysokość dochodu, raczej warto wybrać inną formę opodatkowania. Na podatek liniowy będzie można przejść w trakcie działalności (więcej o zmianie formy opodatkowania na końcu tego artykułu).

Karta podatkowa – co to takiego?

Z karty podatkowej może skorzystać tylko wąska grupa przedsiębiorców, np. taksówkarze, pielęgniarki, dentyści, krawcowe, czy kosmetyczki. Szczegóły dotyczące warunków, jakie należy spełnić, by móc wybrać tę formę opodatkowania, zostały opisane w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku karty, wysokość podatku nie zależy ani od przychodu, ani od kosztów, tylko od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Ponadto, w przypadku karty podatkowej nie można skorzystać z ulg.

Ogólnie, karta podatkowa jest korzystna dla firm, które osiągają stałe przychody i generują niskie koszty.  Jest to także najprostsza z form opodatkowania ze względu na niewielkie formalności (brak KPiR).

Stawka ryczałtu zależy od rodzaju działalności

 Podobnie jak karta, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest zarezerwowany dla wybranej grupy przedsiębiorców. Mogą z niego korzystać m.in. właściciele punktów gastronomicznych, robotnicy budowlani, agenci turystyczni czy przedstawiciele wolnych zawodów. Podatek obliczany jest od przychodu, którego nie można pomniejszyć o żadne koszty. Przedsiębiorca nie może skorzystać także z odliczeń i ulg.

Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności – np. w przypadku osób wykonujących wolny zawód ryczałt wynosi 20% przychodu. Zaletą tej formy opodatkowania jest to, że przedsiębiorca nie musi prowadzić KPiR – wystarczy tylko ewidencja przychodów.

Zmiana formy opodatkowania może być korzystna

Warto pamiętać, że opłacalność formy opodatkowania może się zmienić. Np. wysokie koszty na początku działalności (z uwagi na zakup wyposażenia gabinetu) mogą znacznie obniżyć się w późniejszym okresie. Aby uwzględnić te zmiany sytuacji finansowej firmy, można zmienić formę opodatkowania.

Zmiany formy opodatkowania można jednak dokonać tylko raz do roku, do 20 stycznia. W tym celu należy zgłosić aktualizację za pomocą wniosku CEIDG-1, zaznaczając inną opcję w pkt. 18. Jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z karty podatkowej, musi dodatkowo wypełnić PIT-16.

Autor: Sebastian Bobrowski – dyrektor finansowy w firmie inFakt oferującej księgowość w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym ze stałym dostępem do dokumentów i darmowym kurierem. Oprócz tego inFakt oferuje Program do Fakturowania i Program do Księgowości oraz usługę zakładania firmy bez wychodzenia z domu.

 

Zdjęcie w nagłówku artykułu zostało udostępnione dzięki uprzejmości serwisu fotolia.com (© bzyxx)

Reklamy