Reklamy
Aktualności

JCI Venture inwestuje 200 tys. euro w EgzoTech

W dniu 28 marca br. została powołana kolejna spółka portfelowa funduszu JCI Venture pod nazwą EgzoTech Sp. z o.o. Spółka została powołana w celu skomercjalizowania technologii czynnej rehabilitacji z wykorzystaniem elektromiogramu (EMG) dla pacjentów ortopedycznych i neurologicznych, takich jak osoby po urazach czy też pacjenci dotknięci stwardnieniem rozsianym.

Podstawą technologiczną firmy będzie Jednoosiowy Egzoszkielet Sterowany Elektromiogramem, który do chwili obecnej rozwijany był przez utytułowanego innowatora – Pana Michała Mikulskiego – we współpracy z jedną z wiodących polskich uczelni technicznych.

JCI Venture Sp. z o.o. zapewnia dokapitalizowanie spółki kwotą 200 tys. euro w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów. Środki te zostaną wykorzystane na opracowanie produktów, wprowadzenie ich na rynek oraz wygenerowanie sprzedaży pozwalającej na osiągnięcie samodzielności finansowej.

Reklamy