Reklamy
Aktualności

Jeden urząd dla podatnika

Ministerstwo Finansów chce, żeby podatnika mógł w całości obsługiwać jeden urząd skarbowy. Dodatkowo decyzja wydana przez niewłaściwy organ nie ma być z tego powodu nieważna – donosi PAP. Zmiany mają być wprowadzane głównie po to, by walczyć z nieuczciwymi firmami.

W tej chwili podatnika może obsługiwać kilka urzędów skarbowych – np. inny w zakresie VAT, a inny w podatku dochodowym CIT. Wynika to z tzw. właściwości miejscowej. Jeżeli urząd pomyli się i wyda decyzję w sprawie, o której powinien rozstrzygnąć inny urząd, wówczas jego decyzja jest nieważna. Postępowanie musi rozpocząć się na nowo.

Jak podaje PAP, Ministerstwo Finansów twierdzi, że nieuczciwi podatnicy często wykorzystują te zapisy, żeby jak najdłużej unikać kontaktów z administracją skarbową. – W szczególności chodzi o sytuacje częstych zmian adresów siedzib i miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, podawanie nieistniejących adresów lub adresów istniejących, lecz w rzeczywistości niestanowiących adresu siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – napisał resort w projekcie założeń.

Dlatego ministerstwo planuje kilka zmian. Przede wszystkim, naruszenie przepisów o właściwości miejscowej nie ma oznaczać wadliwości decyzji. Oprócz tego w celu przeciwdziałania popełnianiu przestępstw skarbowych lub zabezpieczenia dowodów ich popełnienia, podatnika obsługiwanego obecnie przez kilka urzędów skarbowych powinien mógł sprawdzać jeden urząd wyznaczony przez ministra finansów.

Proponowane zmiany są przymiarką do wdrażania Koncepcji Transformacji Polskiej Administracji Podatkowej.

Zdjęcie w nagłówku artykułu zostało udostępnione dzięki uprzejmości serwisu fotolia.com (© nestonik).

Reklamy