Reklamy
Aktualności Fundusze Konkursy

KFK: 60 mln zł na utworzenie funduszy VC

Fundusze, w które inwestuje KFK, wybierane są na podstawie składanych propozycji inwestycyjnych w drodze konkursów ofert. Konkurs KFK skierowany jest do funduszy VC oraz zarządzających funduszami, którzy zainwestują w dynamiczne i innowacyjne MŚP.

Zgodnie z założeniami Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy część tych środków ma być zainwestowana w rejonach priorytetowych tj. w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim. Pieniądze, które za pośrednictwem funduszy VC trafią do firm, zwiększą znacznie szansę na sukces komercjalizacji przedsięwzięć.

KFK inwestując w fundusze pokrywa część kosztów zarządzania. Inwestorzy prywatni posiadają pierwszeństwo podczas dystrybucji wpływów po zakończeniu inwestycji w funduszu.

Do 31 stycznia 2012 roku propozycje inwestycyjne mogą składać zarówno istniejące fundusze VC, jak i podmioty zarządzające funduszami. W drugim przypadku rejestracja funduszu może nastąpić później.

Dokumentacja konkursu jest dostępna na stronie KFK.

Reklamy