Reklamy
Aktualności Fundusze Inwestycje Konkursy

KFK: Będzie więcej pieniędzy na inwestycje w start-upy

Krajowy Fundusz Kapitałowy SA (KFK) 1 sierpnia 2011 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielenie finansowania funduszom Venture Capital. Na udział kapitałowy KFK mogą liczyć fundusze, zakładające inwestycje w „przedsiębiorstwa innowacyjne o wysokim potencjale rozwoju” i po części lokujące kapitał w województwach południowo-wschodnich: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz małopolskim. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2012 roku.

Działania KFK powinny przełożyć się na większą ilość kapitału dostępną dla polskich start-upów za pośrednictwem funduszy VC. Dzięki zeszłorocznemu konkursowi KFKpozwoli na utworzenie trzech nowych funduszy VC o łącznej kapitalizacji około 120 mln zł. Podobne efekty przyniesie tegoroczny konkurs.

Założeniem KFK jest zbudowanie portfela składającego się z ponad 20 funduszy VC o łącznej kapitalizacji blisko 1,5 mld zł. KFK szacuje, że fundusze te zainwestują łącznie w około 250 MŚP.

Reklamy