Reklamy
Aktualności Fundusze

KFK: wsparcie nowego funduszu, 50 mln zł do dyspozycji

Pozyskani przez obie firmy inwestorzy chcą wspierać firmy early stage z branży nowych technologii, medycyny i IT. Fundusz od Q2 2012 będzie mógł dokapitalizować poszczególne projekty na poziomie 1,5 mln euro i będzie dysponował środkami o łącznej wartości 50 mln zł.

Utworzony pięć lat temu KFK (formalnie należy do Banku Gospodarstwa Krajowego) dostał do dyspozycji na lata 2007-2013 najpierw 55 mln zł rządowej dotacji, a z unijnej kasy 645 mln złotych, którymi miał dokapitalizować małe fundusze venture capital przejmując jednocześnie część ich ryzyka inwestycyjnego. Inwestorzy prywatni dostają bowiem pierwszeństwo w odzyskiwaniu zainwestowanego kapitału oraz przy podziale zysków do wysokości minimalnej stopy zwrotu. KFK do tej pory nawiązało współpracę z kilkunastoma podmiotami, w tym MCI Management, BBI czy BlackLion.

W portfelu KFK znajduje się już 13 funduszy venture capital. Ich łączna kapitalizacja przekracza 900 mln zł.

Reklamy