Reklamy
Aktualności Fundusze Inwestycje Konkursy

KFK: zainwestuje 80 mln zł w fundusze VC

W odróżnieniu od poprzednich konkursów, KFK rozpocznie analizę propozycji inwestycyjnych wkrótce po ich otrzymaniu. Warto się więc pospieszyć, bo o wyborze potencjalnej inwestycji przez KFK, przy założeniu że spełni ona kryteria inwestycyjne, zadecydować może termin złożenia oferty.

KFK wybierając fundusze kieruje się renomą i doświadczeniem zarządzających oraz strategią inwestycyjną funduszu. Celem inwestycyjnym funduszy portfelowych KFK są polskie innowacyjne mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa na etapie zasiewu, startu lub ekspansji, o dużym potencjale rozwoju. Fundusze, w które zainwestuje KFK w ramach ogłoszonego konkursu, powinny zbudować swój portfel inwestycji do końca 2015 roku.

KFK inwestuje w fundusze VC wyłonione w otwartym konkursie ofert, angażując kapitał stanowiący nawet do 50% kapitalizacji funduszu (pozostały wkład wnoszą inwestorzy prywatni). KFK może udzielić bezzwrotnych świadczeń na pokrycie części kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji w wysokości do 10% swojego wkładu kapitałowego. Ważnym przywilejem dla inwestorów prywatnych jest pierwszeństwo w dystrybucji zwrotów przy wyjściu z inwestycji.

Konkurs Ofert 1/2012 jest już szóstym z kolei ogłoszonym przez KFK, i trzecim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze VC, w które inwestuje KFK, zapewniają wczesne finansowanie dla start-upów i stanowią obecnie ważne źródło długoterminowych inwestycji dla młodych i innowacyjnych małych i średnich polskich przedsiębiorstw.

Reklamy